Test zariadení 2 v 1

Za­ria­de­nie ty­pu 2 v 1: Acer As­pi­re Switch 12: V na­šej re­dak­cii sa ob­ja­vi­lo pr­vé 2 v 1 za­ria­de­nie s no­vým pro­ce­so­rom In­tel Co­re m. Uka­zu­je­me ako sa s ním pra­cu­je a ho­vo­rí­me o je­ho vý­dr­ži na ba­té­riu.

Video:
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter