Lenovo VIBE Z2 Pro

Le­no­vo VI­BE Z2 Pro a ďal­šie te­le­fó­ny od fir­my Le­no­vo už na Slo­ven­sku: Bo­li sme na ofi­ciál­nom uve­de­ní smar­tfó­nov Le­no­vo na slo­ven­ský trh. Vší­ma­li sme si hlav­ne su­per smar­tfón Le­no­vo VI­BE Z2 Pro, ale za­ují­ma­li sme sa aj o lá­ny tej­to spo­loč­nos­ti na slo­ven­skom tr­hu. Video:
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter