Čierna skrinka do auta

Ka­me­ra do au­ta DOD LS460W: Pred­sta­vu­je­me ka­me­ru DOD KS460W, kto­rá do­ká­že za­zna­me­ná­vať Full HD ob­raz a po­ra­dí si aj so sla­bým os­vet­le­ním.

Video:


Te­le­rá­no: Ka­me­ry do au­ta ako čier­ne skrin­ky: Pred­sta­vu­je­me ka­me­ru DOD LS460W ako čier­nu skrin­ku do au­ta. Uka­zu­je­me ako tie­to ka­me­ry po­mô­žu pri prob­lé­moch na ces­tách. 

Video:


Te­le­rá­no: Ka­me­ry do au­ta ako čier­ne skrin­ky, 2. časť: Pred­sta­vu­je­me ka­me­ru DOD LS460W, kto­rá má ši­ro­ký po­zo­ro­va­cí uhol a po­ra­dí si aj so sní­ma­ním ob­ra­zu v no­ci. 

Video:
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter