Crash test Sony Xperia Z1 Compact

Crash test: So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact 1/4: Uvá­dza­me pr­vú časť crash tes­tu So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact, pri­čom pred­sta­vu­je­me ten­to te­le­fón a reali­zu­je­me pr­vé tes­ty za­me­ra­né na chlad a vo­du. 

Video:Crash test: So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact 2/4: Uvá­dza­me dru­hú časť crash tes­tu So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact, Pri­da­li sme aj tes­ty od­ol­nos­ti pro­ti ľa­do­vej vo­de a vy­skú­ša­li sme cel­kom sil­né pá­dy. 

Video:Crash test: So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact 3/4: Uvá­dza­me tre­tiu časť crash tes­tu So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact. Pri­da­li sme aj tes­ty od­ol­nos­ti pro­ti oh­ňu a hod­no­tí­me od­ol­nosť toh­to smar­tfó­nu ako cel­ku. 

Video:Crash test: So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact 4/4: Uvá­dza­me štvr­tú časť crash tes­tu So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact, Smar­tfón sme ne­cha­li op­ra­viť a zis­ti­li sme, čo to sto­jí v auto­ri­zo­va­nom servis­e. 

Video:
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter