3D tlačiarne na ceste do domácností

3D tla­čia­reň - FormLabs Form 1 (SLA): Pred­sta­vu­je­me 3D tla­čia­reň ty­pu SLA od fir­my FormLabs.


3D tla­čia­reň - FormLabs Form 1 (SLA) from On­drej Mac­ko on Vi­meo.


3D tla­čia­reň - Isis One Des­ktop (FDM): Pred­sta­vu­je­me 3D tla­čia­reň ty­pu FDM od fir­my Isis One Des­ktop. 


3D tla­čia­reň - Isis One Des­ktop (FDM) from On­drej Mac­ko on Vi­meo.


3D tla­čia­reň - Ma­ker­Bot (Vy­tla­če­ná pro­té­za ru­ky): Poz­ri­te sa ako je mož­né po­mo­cou 3D tla­čiar­ne vy­tla­čiť pro­té­zu ľud­skej ru­ky.

3D tla­čia­reň - Ma­ker­Bot (Vy­tla­če­ná pro­té­za ru­ky) from On­drej Mac­ko on Vi­meo.Tech­no­ló­gie, časť 1 - Fu­sed De­po­si­tion Mo­de­ling (FDM): Vy­svet­ľu­je­me tech­no­ló­giu Fu­sed De­po­si­tion Mo­de­ling.

Tech­no­ló­gie - 1 - Fu­sed De­po­si­tion Mo­de­ling (FDM) from On­drej Mac­ko on Vi­meo.


Tech­no­ló­gie, časť 2 - Ste­reolit­hog­rap­hy (SLA): Vy­svet­ľu­je­me tech­no­ló­giu Ste­reolit­hog­rap­hy (SLA).

Tech­no­ló­gie - 2 - Ste­reolit­hog­rap­hy (SLA) from On­drej Mac­ko on Vi­meo.Tech­no­ló­gie, časť 3 - Se­lec­ti­ve La­ser Sin­te­ring (SLS). Vy­svet­ľu­je­me tech­no­ló­giu Se­lec­ti­ve La­ser Sin­te­ring (SLS).


Tech­no­ló­gie - 3 - Se­lec­ti­ve La­ser Sin­te­ring (SLS) from On­drej Mac­ko on Vi­meo.


Tech­no­ló­gie - 4 - Di­rect Me­tal La­ser Sin­te­ring (DMLS). Vy­svet­ľu­je­me tech­no­ló­giu Di­rect Me­tal La­ser Sin­te­ring (DMLS).

Tech­no­ló­gie - 4 - Di­rect Me­tal La­ser Sin­te­ring (DMLS) from On­drej Mac­ko on Vi­meo.Vý­skum - 3D tlač na­no ob­jek­tov. Vy­svet­ľu­je­me ako je to s 3D tla­čou na úrov­ni na­no ob­jek­tov.

Vý­skum - 3D tlač na­no ob­jek­tov from On­drej Mac­ko on Vi­meo.
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter