Reportáž Huawei

Uve­de­nie smar­tfó­nu Huawei As­cend P6: Pri­ná­ša­me vi­deo z lon­dýn­ske­ho pred­sta­ve­nia naj­ten­šie­ho smar­tfó­nu na sve­te Huawei As­cend P6. Uvi­dí­te, aké ino­vá­cie ob­sa­hu­je, aké je prís­lu­šen­stvo, a po­roz­prá­va­me sa aj s mar­ke­tin­go­vým ria­di­te­ľom fir­my pre Slo­ven­sko. 


Video:


Galéria k článku:

 


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter