Planéta vedomostí 4/2012

Naucteviac-CMYK.jpg Naučteviac.sk

Za špecialitu pokladáme pokročilé kurzy angličtiny 24/7 Cambridge a 24/7 Obchodná angličtina, ktoré sme v krátkosti spomínali už v minulosti. Otázkou bolo, či sa tento obsah uvoľní pre všetkých používateľov so žiadosťou o registráciu a po zaplatení poplatku. Zatiaľ sú tieto kurzy rovnako ako celý obsah portálu Naučteviac.sk dostupné len pre školy. Vyskúšali sme si niektoré lekcie a nazdávame sa, že by bolo škoda, keby ich študenti vyšších ročníkov nevyužívali. Poskytujú totiž prakticky ladené témy.

Rozdelenie lekcií aj celého obsahu je opäť zladené tak, aby sa do štúdia zapojili študenti s minimálnymi znalosťami angličtiny a postupne sa prepracovali až k samostatnému modulu orientovanému pre mierne pokročilých. Začiatok každej lekcie poskytne náhľad o jej obsahu z pohľadu témy, gramatiky a počúvania. Všetky informácie sú síce dostupné po preklikaní jednotlivých častí lekcie, no podľa nášho názoru prehľadnosť napomáha stručná informácia o tom, že lekcia People and places sa zaoberá zámenami a prítomným časom v podobe „to be". Lekcia využíva hneď od začiatku interaktívny prístup a jedna z častí má za úlohu skladať slová viet do správneho poradia. Orientácia na samostatnú výučbu je umožnená pomôckami, v tomto prípade napríklad tlačidlom na prehratie vety. Tak počujete jej správne poradie a môžete dokončiť cvičenie. Tento spôsob je aplikovaný v celom kurze. Každý si volí vlastné tempo, nemusíte na nikoho čakať, viete, čo sa s cvičením má robiť alebo ako aplikovať novú látku na priebežné cvičenia. Každé z nich má, samozrejme, hodnotenie úspešnosti. Skladá sa z viacerých ukazovateľov. Priebežne si skontrolujete, koľko úloh z cvičenia zostáva vyplniť, koľko ich je správnych, koľko nesprávnych, ako aj výsledok v percentuálnom vyjadrení úspešnosti. Hlavne kontrola To do, teda častí, ktoré ešte treba splniť, má opodstatnenie, keďže cvičenia sú rozložené do viacerých kariet a ľahko by sa mohlo stať, že na niektoré zabudnete. Čo sa týka lekcií zameraných na počúvanie, sú tu rôzne obmeny. Jeden z príkladov je počúvanie z časti Where are you from? - po vypočutí potiahnete správnu postavičku s vlajočkou do správneho rámčeka. Každá z lekcií je pripravená tak, aby čo najviac pokryla práve preberanú tému. Všimli sme si ich obsiahlosť, vďaka ktorej získate napríklad prehľad o tom, ako sa zámená používajú v jednotnom a množnom čísle.

CambLesson.png
Komplexnosť každej lekcie umožní úplné prebratie témy a hlavne na začiatku sa teória často mieša s praktickým používaním
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pla­né­ta ve­do­mos­tí 7/2012
Program podpory digitalizácie škôl sa teší úspechu a záujmu zo strany škôl o bezplatné digitálne vzdelávacie materiály. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí 6/2012
Obchodná angličtina je súčasť vzdelávacieho portálu Naučteviac.sk a zameriava sa na praktické využitie anglického jazyka v obchodnom styku. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí 5/2012
Vzdelávací portál EDULAB pripravil novinku, ktorá pomôže s modernizáciou a digitalizáciou výučbového procesu v základných a stredných školách. čítať »
 
Planéta vedomostí 4/2012
Za špecialitu pokladáme pokročilé kurzy angličtiny 24/7 Cambridge a 24/7 Obchodná angličtina, ktoré sme v krátkosti spomínali už v minulosti. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 3/2012 Nauč­te­viac.sk
Vzdelávací portál obsahuje už niekoľko mesiacov aj novinku vo forme angličtiny pre 2. stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 2/2012
To, že EDULAB nie je len centrum pre starších žiakov, potvrdzujú aj aktivity pre materské školy. Možnosti výučby aj materiálov pre materské školy sme už predstavili. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 1/2012
Učebné materiály na vzdelávacom portáli sú pripravené aj pre tých najmenších. Do tejto kategórie spadá výučba angličtiny Nicole and Tommy. čítať »
 
Pla­né­ta ve­do­mos­tí - 12/2011
Portál Naučteviac.sk sa postupne rozrastá a už počas pôsobenia pribudli viaceré projekty, týkajúce sa najmä výučby. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter