PC REVUE 12/2015

MA­GAZÍN

Edi­to­rial
Pred­sta­ve­nie re­dak­cie
In­te­li­gen­tná do­mác­nosť: Ako vy­kú­riť dom/byt
Čo pri­ne­sie Ultra HD v ob­las­ti te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia?
Re­por­táž VeeamOn: 15 mi­nút
Inter­net ve­cí v ma­loob­cho­de bu­dúc­nos­ti
Dá sa bio­met­ric­ká ochra­na nao­zaj pre­ko­nať?
In­dus­try 4.0 – štvr­tá prie­my­sel­ná re­vo­lú­cia
Naj­pre­dá­va­nej­šie mo­bil­né te­le­fó­ny na Slo­ven­sku
His­tó­ria TV pri­jí­ma­čov
His­tó­ria IT fi­riem: Goog­le
Ako prih­lá­siť auto či pre­pí­sať vlas­tní­ka cez web


RE­CEN­ZIE

Asus Zen­Fo­ne 2 La­ser
Doo­gee Tur­bo2 DG900
Doo­gee Va­len­cia 2 Y100
Ho­nor 7
iP­ho­ne 6s Plus
Ca­ter­pillar Cat S-40
Le­no­vo Vi­be P1m
Huawei G8
Smar­tfó­ny pod strom­ček
Tab­let pre de­ti aj se­nio­rov
KI­DOZ – bez­peč­né pou­ží­va­nie tab­le­tu pre de­ti
Le­no­vo YOGA Tab 3 Pro
EVE Audio SC203
BenQ SW2700PT
Mo­ni­tor AOC Q3277PQU
Soun­dbar Fo­cal Di­men­sion
Zi­doo X6 Pro
Roc­cat Tyon
Mul­ti­fun­kcia Brot­her DCP-T700W
HP Of­fi­ce­jet Pro X476dw
Liquid Ima­ge OPS se­ries
Ep­son L455
Ener­gy Head­pho­nes BT9 Blue­tooth
Pa­na­so­nic TX-50CX700
Lo­gi­tech G410 At­las Spec­trum TKL
Full HD? UHD? Ale­bo SUHD?
Ultra HD 4K TV So­ny KD-43X8307
4 × Ra­deon a Ge­For­ce s ro­zum­nou ce­nou
Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-GX8
Full fra­me bez­zr­kad­lov­ka ale­bo zr­kad­lov­ka?
Gar­min nüvi­Cam LMT Li­fe­ti­me
VU+ SO­LO 4K
BeQuiet! Si­lent Ba­se 600
Huawei Watch
Žia­rov­ka aj rep­ro­duk­tor v jed­nom
Svie­tia­ci plec­niak PORT GO LED
Žia­rov­ka a Wi-Fi v jed­nom
Di­gi­tál­ny 4-ka­me­ro­vý sys­tém ZEXI KIT
Ra­zer Na­bu X
Tooway inter­net cez sa­te­lit
Sil­ver­Sto­ne ARM11SC
Scyt­he Nin­ja 4
Aka­sa Pon­tos X1
24 ho­dín s in­te­li­gen­tný­mi ho­din­ka­mi
MO­DE­COM Free­HANDS MC-G3DC a MC-G3DP
Xara De­sig­ner Pro X11
Za­ují­ma­vé ap­li­ká­cie pre An­droid
An­droid 6.0 Mar­shmallow
Sof­tvé­ro­vý švaj­čiarsky no­žík na kľúč USB
Her­ná rub­ri­ka


AKO NA TO

Ro­zu­mie­te vý­zna­mu pa­ra­met­rov mo­ni­to­rov?
Her­né PC pod strom­ček
Ako na har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu a GPGPU?
Ako za­ria­diť rých­lu do­má­cu bez­drô­to­vú sieť
Net­ra­dič­ný „kra­ji­no­portrét“ / Zo­ner Pho­to Stu­dio 18
Ochra­na súk­ro­mia a inter­ne­to­vé rek­la­my
Ako nah­ra­diť sta­rú ba­té­riu v no­te­boo­ku?
Uži­toč­né SW nás­tro­je
Nak­rú­ca­me vi­deo zr­kad­lov­kou
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Na po­tul­kách sve­tom WWW


BEZ­PEČ­NOSŤ

Je cloud vhod­ný pre va­šu fir­mu?


IT PRO

Re­por­táž: Pre­dik­cie hro­zieb na rok 2016
Bez­peč­nosť nie je len otáz­ka nás­tro­jov
Ky­ber­ne­tic­ký svet sa zme­nil
Naj­lep­ší spo­lup­ra­cov­ník útoč­ní­kov? Pou­ží­va­te­lia
Ako za­viesť in­for­mač­nú bez­peč­nosť vo fir­me?
Ako to je s bez­peč­nos­ťou v clou­de?
IT ko­mu­ni­ta
So­ciál­ne in­ži­nier­stvo
Exkur­zia: Ako sa op­ra­vu­jú po­čí­ta­če
Re­zer­vač­ný sys­tém vo­zi­diel Com­man­der Car ren­tal
Kniž­né no­vin­ky
Quo va­dis, bez­peč­nos­tné po­ve­do­mie...?
Keď APS klo­pe na dve­re
Freelan­cing, bo­dy shop­ping a bo­dy­lea­sing
Inter­net ve­cí s Ras­pberry Pi 2
Ide­te vy­me­niť ERP?
Se­riál: Win­dows 10 / Pub­li­ku­je­me ap­li­ká­ciu
Se­riál: Ar­dui­no / Tvor­ba vlas­tných zna­kov
Se­riál: An­droid / Služ­by a broad­cas­ty
Se­riál: An­droid / Kres­le­nie v An­droi­de
Se­riál: Li­nux / Li­nux a bez­peč­nosť
Se­riál: WWW hac­king a ob­ra­na


   

 
Pla­te­ný ob­sah:

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE 12/2015
Recenzie: Asus ZenFone 2 Laser, Garmin nüviCam LMT Lifetime, Huawei Honor 7, Lenovo Vibe P1m, Huawei G8, iPhone 6s Plus, Caterpillar Cat S-40, Lenovo YOGA Tab 3 Pro, BenQ SW2700PT, AOC Q3277PQU, Soundbar Focal Dimension, Energy Headphones BT9 Surround, EVE audio SC203, Brother DCP-T700W, Panasonic TX-50CX700, Ultra HD 4K TV Sony KD-43X8307, HP Officejet Pro X476dw, Zidoo X6 Pro, Panasonic Lumix DMC-GX8, Smart Balance Wheel, VU+ solo 4K, 4× výkonný Radeon a 1× GeForce, SilverStone ARM11SC, BeQuiet! Silent Base 600, Akasa Pontos X1, Razer Nabu X, hodinky Huawei Watch, 3D okuliare MODECOM FreeHANDS, 4-kamerový systém ZEXI KIT, Tooway internet čítať »
 
PC RE­VUE 11/2015
Recenzie: Samsung Galaxy Tab E, Sony Xperia Z5 Compact, ASUS Transformer Book T300 Chi, Acer TravelMate P645, notebook Lenovo B70-80, Samsung Galaxy TAB 2 8.0, HAL3000 Zeus, Synology DS216play, monitor Samsung UD970, Energy eReader Pro, ZyXEL Cloud Storage NAS520, e-bike KTM MACINA ACTION 29 PLUS, nabíjačka Qualcomm Quick Charge 2.0, monitor AOC Q2577PWQ, Creative SoundBlaster Roar 2, Akasa DuoDock X2, Energy Music Box Aquatic, Logitech Headset H151, Creative MUVO mini, Panasonic DMC-FZ300, kresliaci program Rebelle, Sony CyberShot DSC - RX10 II, Creative SoundBlaster Free, TMPGEnc Video Mastering Works 6 a veľa ďalšieho. čítať »
 
PC RE­VUE 10/2015
Samsung Galaxy J5, Tissot T-Touch Expert Solar, Fujitsu LIFEBOOK A514, HP Pavilion X2, HAL3000 Fury X, Lenovo Ideacentre Stick 300, Sony CyberShot DSC-HX90, Logitech G633 Artemis Spectrum, Reproduktor Samsung WAM7501, Heos Home Cinema, 3D projektor Crystal Cube, Multibluetooth klávesnica Logitech K380, Herná myš Trust GTX 158, Svetlá Philips HUE, Digitálna ceruzka Pencil 53, Coolpad Porto, Panasonic FZ-B2, Pinnacle Studio 18, Cyber Power Green, Brother PT-D 200 čítať »
 
PC RE­VUE 9/2015
Umelá inteligencia sa presadzuje; Načo je nám formát RAW?; Ako pracujú lovci IT mozgov; Lenovo VIBE Shot; Samsung Galaxy S6 edge+; Tlačiarne pre študentov; Monitory s rozlíšením full HD; Plecniaky a tašky (nielen) pre študentov; Ako na bezpečné mazanie a likvidáciu dát?; 7 tipov na bezpečné surfovanie na verejnosti; Využite televízor v obývačke ako monitor; Diaľkove ovládanie fotoaparátov a kamier cez PC, tablet a smartfón; Výkonný domáci stroj na všetko za 700 eur; Staviame domáce kino snov (2. časť) čítať »
 
PC RE­VUE 8/2015
Kde priplácame zbytočne a kde šetríme nevhodne?; Volumetrické displeje; Navigácia v budovách; Najvýkonnejšie počítače sveta; Garmin vívoactive; ASUS Transformer Book T100 Chi; Creative Sound Blaster Roar SR20A; Sony Xperia Z4 Tablet; Samsung Gear VR Innovator Edition; Windows 10 – finálna verzia; Editujeme kontajnery MKV, MP4 a AVI; Výmena disku za SSD... čítať »
 
PC RE­VUE 7/2015
Rozhovor: Slovenčina a technológie; Rozhovor: Konečne máme nový IMAX; Ovládanie počítačov myšlienkami; Star Trek: Fikcia a realita; Android M (ako Muffin?); Procesor pre Android: ARM vs. Intel; Keď sú kľúčom tváre čítať »
 
PC RE­VUE 6/2015
Naživo: Vyskúšali sme okuliare HoloLens; Budú namiesto vojakov bojovať roboty?; Reportáž: Trendy spotrebnej elektroniky 2015; 3D skenery na stôl i do vrecka; Bezdrôtové nabíjanie mobilných zariadení; Sony XPERIA M4 Aqua; Lenovo ThinkPad Yoga 15; Lenovo ThinkPad T550; HP Spectre x360;  Ktorý antivírus zadarmo je najlepší?; Identita v e-svete; Čím nakrúcať dovolenkové videá; Internet na dovolenke; Vyberáme grafickú kartu; Mapy pre iPhone/iPad... čítať »
 
PC RE­VUE 5/2015
Éra nanorobotiky sa blíži; Smartfón ako diaľkový ovládač pre celú domácnosť; Reklama v mobilných aplikáciách, Budeme vďaka big data žiť dlhšie?; Liečba virtuálnou realitou; Urban Revolt Mobi; Smartfóny: Vlajkové lode na rok 2015; Vyberáme procesor; Upratujeme Windows; Kupujeme smartfón do 200 eur; Zaujímavé aplikácie pre Android; Počítačová zostava na strih videa; WWW hacking a obrana / 1. časť ... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter