Canon Fotoworkshop

Vo štvr­tok 30.ja­nuá­ra sme sa zú­čas­tni­li fo­towor­ksho­pu v Ali­ze-Cen­tral Pas­sa­ge v Bra­tis­la­ve. Wor­kshop or­ga­ni­zo­va­la spo­loč­nosť Ca­non. Ce­lý deň sme ma­li mož­nosť skú­šať fo­toa­pa­rá­ty a ob­jek­tí­vy znač­ky Ca­non a to v sprie­vo­de skú­se­né­ho fo­tog­ra­fa. K dis­po­zí­cii bo­lo pro­vi­zór­ne fo­toš­tú­dio s rôz­ny­mi svet­la­mi, ako aj krás­ne mo­del­ky, kto­ré pó­zo­va­li účas­tní­kom vo via­ce­rých mo­de­loch. Vy­skú­ša­li sme via­ce­ro fo­toa­pa­rá­tov a ob­jek­tí­vov a nau­či­li sme sa opäť nie­čo no­vé. Bol to úžas­ný zá­ži­tok.

1618704_10151868656951695_1516695127_n.jpg

Na náš ob­ľú­be­ný Ca­non EOS 5D Mark III na­sa­dzu­je­me no­vý ob­jek­tív 24-70 mm. To­to je ví­ťaz­ná zos­ta­va, s kto­rou ur­či­te nič ne­po­ka­zí­te

1794602_10151868656996695_897004529_n.jpg

Na vý­ber bo­lo všet­ko, čo Ca­non v sú­čas­nej do­be po­nú­ka z pro­fi fo­tog­ra­fic­kej ob­las­ti

1662046_10151868657031695_131056026_n.jpg

K dis­po­zí­cii bol aj ochot­ný per­so­nál

1779351_10151868657111695_620889431_n.jpg

Fo­tog­ra­fie sme si moh­li aj vy­tla­čiť na A3 at­ra­men­to­vej tla­čiar­ni

1797420_10151868657201695_1136388600_n.jpg

K dis­po­zí­cii bo­li aj pek­né mo­del­ky, kto­ré bo­lo ra­dosť fo­tiť...

1185114_10151868657211695_1750530408_n.jpg

To­to je skú­se­ný fo­tog­raf, kto­rý rád po­ra­dil s nas­ta­ve­ním fo­toa­pa­rá­tu a sve­tiel

1546274_10151868657346695_1110527695_n.jpg

On­drej Mac­ko prá­ve fo­tí nie­čo, čo by sa raz moh­lo ocit­núť na ti­tul­ke PC RE­VUE

1601153_10151868657481695_1383296756_n.jpg

Veľ­ké Ca­non ob­je­tí­vy vždy od­ve­dú dob­rú prá­cu


1557607_10151868657516695_500093146_n.jpg

Po po­ra­de s fo­tog­ra­fom fot­ku zo­pa­ku­je­me...

1505448_10151868657596695_1963377685_n.jpg

On­drej Mac­ko pri pou­ži­tí veľ­ké­ho ob­jek­tí­vuOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter