O čom Twitter šteboce?

new-1.jpg Twitter patrí k celosvetovo najpopulárnejším sociálnym sieťam. Hoci počtom aktívnych používateľov výrazne zaostáva za Facebookom, ide o zaujímavú sociálnu sieť, ktorá si ide vlastnou cestou. Twitter postupne začína objavovať aj komunita používateľov na Slovensku, svojich stálych fanúšikov si už však táto sieť dávno našla.

Keby sme porovnali Facebook, Twitter a Google+, všetky sociálne siete momentálne obsahujú viacero spoločných prvkov. Je to dané postupnou evolúciou platformy - sociálne siete sa v priebehu posledných pár mesiacov razantne menili. Pred spustením Google+ mali používatelia okrem iných sociálnych sietí na výber najmä Facebook a Twitter. Facebook je a vždy bol o kamarátoch, priateľoch a vzájomnej interakcii medzi nimi. Twitter však prišiel s iným konceptom a vytvoril službu, ktorú by sme mohli prirovnať k virtuálnej SMS bráne. Takto možno v jednoduchosti definovať túto sociálnu sieť, ktorej základom sú správy s maximálnou dĺžkou 140 znakov. Pôvodný dizajn Twitteru sa však postupne menil a aktuálna verzia už vo viacerých prvkoch pripomína ostatné sociálne siete. No mechanizmy ostali nezmenené. Predstavíme vám základné pravidlá, vďaka ktorým sa na Twitteri nestratíte.

Twitter rýchlo a jednoducho

Proces registrácie nemá zmysel bližšie opisovať. Pozrime sa teda priamo na základné mechanizmy, ako Twitter funguje. Posielanie správ, tzv. tweetov, je totožné so zdieľaním statusu na Facebooku. Na rozdiel od Facebooku však máte veľmi jednoduchú odpoveď na otázku súkromia. Vaše tweety sú buď prístupné komukoľvek, alebo iba používateľom, ktorým zobrazovanie vašich správ povolíte. Základné nastavenie počíta s tým, že svoje myšlienky chcete voľne zdieľať s celým svetom, v opačnom prípade treba v nastaveniach (Settings) zaškrtnúť možnosť Protect my Tweets.

Ako sme už spomenuli, Twitter nie je o priateľoch ani kamarátoch. Twitter je jedna veľká virtuálna studnica myšlienok. Používateľov môžeme v princípe rozdeliť do troch kategórií. Prvú kategóriu tvoria tí, ktorí pasívne sledujú, zúčastňujú sa v súťažiach, ale inak sa na Twitteri vlastnými správami a myšlienkami veľmi neprejavujú. Druhá kategória sú bežní používatelia, ktorí neraz na Twitteri až priveľmi komentujú udalosti svojho každodenného života. V rámci tejto kategórie nájdete aj viacero známych osobností - nechýbajú herci, futbalisti alebo speváci. V tomto smere je Twitter pre fanúšikov určite zaujímavejší ako Facebook, celebrity neraz otvorene diskutujú s fanúšikmi a z času na čas uverejnia aj zaujímavú fotografiu. Poslednú kategóriu tvoria spamoví boti, ktorí sledujú náhodne zvolených používateľov alebo v rámci svojich správ zdieľajú rôzne odkazy na iné internetové stránky. Spamových botov a všeobecne všetkých používateľov možno veľmi jednoducho blokovať pomocou možnosti Block v profile každého používateľa. Neskôr vysvetlíme, čo to znamená.

twitter.JPG
Dizajn Twitteru je špecifický dôrazom na jednoduchosť a prehľadnosť; obmedzenie dĺžky správ na 140 znakov je v tomto smere pozitívum

Po vytvorení profilu je kompletný obsah a história vami odoslaných tweetov dostupná na internetovej stránke www.twitter.com/VašePrihlasovacieMeno. V reči Facebooku: váš profil má nastavenie na verejné. Dôvod, prečo vás ostatní používatelia „sledujú“ (z anglického follow), je ten, že chcú, aby sa im vaše správy zobrazovali v rámci hlavnej obrazovky výpisu tweetov. Ak vás niekto začne sledovať, nemusíte nič potvrdzovať – daného používateľa si síce môžete recipročne pridať do svojho zoznamu follow, aby sa aj vám zobrazovali jeho tweety, nie je to však nevyhnutné. Opäť sa vrátime k Facebooku, ktorý počas minulého roka spustil možnosť „odoberať statusy“ používateľov, vďaka čomu sa v rámci vášho výpisu noviniek zobrazujú statusy s príslušným nastavením súkromia aj od ľudí, ktorí nie sú vašimi priateľmi. Tento koncept si Facebook požičal práve od Twitteru, aj keď je pravda, že sčasti išlo o reakciu na Google+. Apropo, zoznamy používateľov (FollowingFollowers) nájdete v rámci každého profilu používateľa.

V prípade, že vás začal na Twitteri niekto sledovať a vy nechcete, aby sa vaše statusy zobrazovali v rámci jeho výpisu tweetov, môžete ho zablokovať pomocou možnosti Block. Blokovaný používateľ si môže aj naďalej čítať vaše tweety, ale iba priamo cez váš profil. V jeho výpise už nebudú zobrazované. Tweety pred blokovanými používateľmi úplne neskryjete – dostupná je iba už spomínaná možnosť kompletného uzamknutia tweetov. V tomto prípade však musíte schvaľovať každého používateľa, ktorý vás bude chcieť sledovať. Používateľov s chránenými tweetmi je však na Twitteri minimum. V rámci záložky Mentions sa vám takisto nebudú zobrazovať správy, v ktorých vás blokovaný používateľ spomenul, resp. označil.

Pozrime sa na ďalšie základné princípy Twitteru. Posielať správy sme sa už naučili, v rámci tweetov však možno označovať aj iných používateľov. Využíva sa na to klasický symbol @, za ktorý dopíšete meno daného používateľa. Twitter vám automaticky ponúka používateľov, ktorých sledujete, označovať však môžete kohokoľvek. S označovaním súvisí ešte jeden drobný detail. V rámci Twitteru existuje tzv. odpoveď – ide o správu, ktorá sa začína označením daného používateľa pomocou @. V tomto prípade sa tento tweet nezobrazuje vo výpise každému z používateľov, ktorí vás sledujú. Zobrazí sa iba tým používateľom, ktorí sledujú aj človeka, komu je odpoveď určená (napríklad: „@meno ahoj ako sa máš“). Pokiaľ však váš tweet nezačnete @ a označením používateľa, zobrazí sa tento tweet každému z ľudí, čo vás sledujú (napríklad: „ahoj @meno ako sa máš“). V rámci vašej profilovej stránky si však všetky tweety vrátane odpovedí môže pozrieť ktokoľvek.

Ďalší zo špecifických pojmov v rámci Twitteru je tzv. retweet so skratkou RT. V podstate ide o rýchle zobrazenie danej správy používateľom, ktorí vás sledujú. V rámci starších verzií dizajnu prebiehalo retweetovanie ručne použitím zaužívanej šablóny správy „RT @meno pôvodná správa“. V aktuálnej verzii dizajnu už možno zdieľať tweet iného používateľa aj pomocou samostatnej možnosti retweet, ktorá sa zobrazuje pri každej správe. Rovnako je k dispozícii aj priame tlačidlo na odpoveď.

Novinkou aktuálneho dizajnu webového rozhrania Twitteru je aj tlačidlo Open. To poskytne bližšie informácie o danom tweete – v prípade odkazu na obrázok alebo video sa zobrazí náhľad, resp. zmenšený prehrávač a aj informácie o používateľoch, ktorí si daný tweet zaradili medzi obľúbené, prípade ho retweetovali. Pokiaľ sa k danej správe objavili odpovede, budú takisto zobrazené. Aktuálny dizajn v tomto smere nahradil koncepciou mierny chaos, ktorý často vznikal pri reagovaní na iné tweety. Všetky potrebné informácie sú teraz zobrazené pekne pokope.

Základy znalostí o Twitteri ukončíme kapitolou o súkromných správach. Ako už bolo spomenuté, s inými používateľmi môžete verejne komunikovať použitím označenia pomocou @. V niektorých prípadoch je však potrebná súkromná komunikácia a práve vtedy je dobré využiť tzv. Direct Message. Súkromnú správu však môžete poslať iba používateľom, ktorí vás nasledujú.

Twitter je trendy

Zatiaľ čo @ slúži na označovanie používateľov, pomocou znaku # zadefinujete kľúčové slovo. Takto označený pojem funguje ako hyperlink v rámci Twitteru a po kliknutí naň sa vám zobrazia tweety ostatných používateľov, kde je dané kľúčové slovo označené. Pokiaľ sa niektoré kľúčové slovo vyskytuje v správach na Twitteri veľmi často, zobrazí sa v zozname aktuálnych trendov, ktorý sa nachádza v ľavom stĺpci. Okrem kľúčových slov sa medzi trendmi môžu objavovať aj mená a názvy bez znaku #. Twitter umožňuje využiť aj vyhľadávanie v snahe nájsť ďalšie tweety súvisiace so zadaným výrazom.

Pokiaľ ste si práve vytvorili účet na Twitteri a neviete, čo ďalej, odporúčame vám navštíviť sekciu Discover. Tá sa nachádza v hornej lište. V rámci nej je k dispozícii viacero zaujímavých informácií. Stories informuje o zaujímavých novinkách z posledného obdobia aj s možnosťou zobrazenia výpisu súvisiacich tweetov. Záložka Who to follow vám odporučí používateľov, ktorí by pre vás mohli byť zaujímaví. Find friends umožní prehľadať kontakty iných služieb a zistiť, či niekto z vašich priateľov používa Twitter. Pokiaľ už niekoho sledujete, záložka Activity obsahuje základné informácie o aktivitách týchto používateľov. V tomto prípade nejde o tweety, ale skôr o to, koho začali sledovať alebo ktorý cudzí tweet sa im páčil. Posledná podsekcia je Browse categories, ktorá obsahuje zoznam zaujímavých používateľov, rozdelených do príslušných kategórií. Neraz tu nájdete oficiálne twitterové účty známych osobností. V tejto súvislosti ešte spomeňme, že Twitter overuje pravosť takýchto účtov. Pokiaľ teda nájdete na Twitteri nejakú celebritu a má vo svojom profile vedľa svojho mena modré logo, ide skutočne o danú osobu.

Poslednú záložku v hornej lište tvorí sekcia Connect. Tá obsahuje podzložky Interactions a Mentions. Ako z názvu vyplýva, druhá menová obsahuje výpis všetkých tweetov, v ktorých bolo spomenuté vaše používateľské meno so symbolom @. Interactions je v podstate to isté, ibaže obsahuje aj zoznam používateľov, ktorí vás začali v poslednom čase sledovať.

Ďalšie drobnosti o Twitteri

Na záver spomeňme ešte zopár užitočných drobností. Pomocou Twitteru môžete automaticky zdieľať statusy aj na Facebooku. Prepojenie jednotlivých účtov možno vykonať v nastaveniach v sekcii Profile pomocou možnosti Post your Tweets to Facebook. Twitter možno, samozrejme, prepojiť aj s inými službami a napr. v nastaveniach YouTubu nájdete možnosť automatického odoslania tweetu po nahratí nového videa. V rámci nastavení Notifications si môžete určiť, kedy vám má Twitter posielať e-maily.

V rámci Twitteru sa dajú vytvárať aj špeciálne zoznamy používateľov, tzv. Lists. Ide v podstate o kozmetickú funkciu, ktorá umožňuje používateľom vytvárať rôzne zoznamy iných používateľov. V niektorých prípadoch je to však pomerne užitočná vlastnosť, pretože pomocou takýchto zoznamov môžete nájsť relatívne rýchlo ďalších používateľov s podobnými záujmami.

tweetdeck.JPG
Tweetdeck je šikovná desktopová aplikácia, pomocou ktorej môžete súbežne spravovať viacero účtov na Twitteri, ale aj na Facebooku

Zatiaľ čo Facebook umožňuje vytváranie stránok, ktoré môžete jednoducho spravovať aj priamo z vášho účtu, v prípade Twitteru si musíte vytvoriť vždy nový účet. Twitter nemá alternatívu k facebookovým stránkam, jednoducho sú tu iba samostatné účty. Ak chcete použiť Twitter na marketingové účely a reklamu svojho projektu, musíte mu vytvoriť samostatný účet.

Prepínanie medzi účtami je však pomerne nepohodlné, pretože v rámci webového rozhrania musíte zadávať prihlasovacie meno a heslo pri každom prihlasovaní. Našťastie sú na internete k dispozícii viaceré aplikácie, ktoré vám správu účtov na Twitteri výrazne uľahčujú. Jedna z nich je aj aplikácia TweetDeck (www.tweetdeck.com), pomocou ktorej môžete byť súbežne prihlásení do viacerých účtov. TweetDeck podporuje aj Facebook, ide teda o pomerne šikovnú utilitu na správu týchto sociálnych sietí. Samozrejme, nechýba ani podpora mobilných operačných systémov, pre iOS, Android, Windows Phone 7 a BlackBerry je k dispozícii oficiálna aplikácia. V ponuke obchodov však nájdete aj ďalšie neoficiálne aplikácie na Twitter.

Verdikt

Twitter je iná sociálna sieť ako Facebook. Má vlastné zákonitosti, ktoré nemusia vyhovovať každému. Pre náročnejších používateľov však predstavuje veľmi zaujímavú alternatívu. S trochou trpezlivosti si môžete vytvoriť pomerne zaujímavý zoznam používateľov, ktorých budete sledovať, a Twitter sa aj vďaka tomu môže stať vaším novým zdrojom informácií a zaujímavostí. Treba však počítať aj s tým, že na Twitteri stretnete množstvo používateľov a priemerný počet odoslaných správ za deň je minimálne 10.

Zdroj: PC REVUE 3/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­cen­zia: So­ny XPE­RIA M4 Aqua
Lákadlom nového modelu predstaveného na MWC je nielen jeho deklarovaná odolnosť proti vode a prachu, ale aj atraktívny, elegantný prémiový dizajn, interne nazývaný OmniBalance, ktorý sa Sony osvedčil vo vlajkovom modeli Xperia Z3. čítať »
 
Re­cen­zia: In­tel Com­pu­te Stick - po­čí­tač do vrec­ka
Kompletný počítač v puzdre o niečo väčšom ako bežný kľúč USB od Intelu je jeden z prvých predstaviteľov novej kategórie výpočtových zariadení. čítať »
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otestovali sme okuliare pre virtuálnu realitu využívajúce telefóny Samsung Galaxy S6 a S6 edge. čítať »
 
PowerI­SO
Dlho sme hľadali univerzálny nástroj, ktorý by zvládol všetky operácie s obrazmi CD, DVD alebo Blu-ray. čítať »
 
Aomei Par­ti­tion As­sis­tant Pro
Každý IT nadšenec iste už raz prišiel do styku s partíciami na diskoch a potrebou ich úpravy či opravy. čítať »
 
Vi­deo: Prih­lá­se­nie do inter­net ban­kin­gu od­tlač­kom prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil zaujímavé novinky v mobilnom bankovníctve. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč môžu prihlásiť jednoduchým zosnímaním odtlačku prsta. čítať »
 
Re­cen­zia: Har­man/Kar­don OM­NI
Zvukový systém OMNI je na prvý pohľad ďalší z radu reproduktorov, ktoré majú bezdrôtový prenos a možnosť párovania medzi sebou. čítať »
 
Re­cen­zia: GoP­ro He­ro 4
Spoločnosť GoPro prišla koncom minulého roka s ďalšou generáciou obľúbeného modelu športovej kamery s označením Hero 4. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter