Nahradia sociálne siete bankové služby?

kolaz log.jpg S pomocou sociálnych médií môže bankový priemysel zvýrazniť zákaznícke služby. Sociálne médiá, ak budú chcieť, majú všetky druhy nástrojov na to, aby položili banky na kolená. Môžu sociálne siete vyvinúť systém, ktorý by nahrádzal súčasný bankový systém? Strácajú kamenné banky svoju dôstojnosť na portáloch Web 2.0?

Peniaze v sociálnych sieťach
Na finančnom veľtrhu SIBOS v Amsterdame otvorili účastníci aj otázky využívania peňazí v sociálnych sieťach. Napríklad kreditom Facebooku viacerí delegáti priradili potenciál globálnej meny. Otázkou je, či sa kredity Facebooku stanú globálnou menou aj v obchode alebo len menou v sociálnej sieti na účely vzájomnej výmeny tovarov a služieb, menou hier a zábavy. Je zrejmé, že tieto otázky sú predčasné, lebo medzi tzv. komunitnými či sociálnymi menami a obchodnými menami existuje momentálne len minimálna súvislosť.

Na veľtrhu SIBOS v Amsterdame, venovanom IT v bankovníctve, rozvírila diskusiu výskumná expertka a digitálna etnografka z New Yorku Venessa Miemi konfrontačnou témou The future of money. Rozprúdila sa diskusia o peniazoch na báze architektúry peer to peer (P2P pojem server vôbec nepozná, všetky uzly siete sú si rovnocenné) a o sociálnych vzťahoch klientov v sieti, nových úlohách bánk, prepojení sociálnych médií a výmenných networkov. Venessa Miemi hovorila o prepojeniach sociálnych médií a výmenných networkov, vyhodnotení zverených prostriedkov a zhlukov fondov (crowdfunding). Otázka je, či prostredníctvom sociálnych výmenných sietí vieme vyvinúť systém, ktorý by nahrádzal súčasný bankový systém. Šlo by o systém vytvorený ľuďmi pre ľudí na báze sociálnej interakcie a bol by ešte robustnejší, odolnejší, bezpečnejší a dôveryhodnejší ako súčasný.

Silný argument o potencialite peňazí v sociálnych sieťach je ten, že nejde len o kredity Facebooku, ale aj platby cez PayPal, platobné portály BillShrink, Blippy, Strands, Zopa alebo Finovate.

Kredity Facebooku
Tvorcovia hier spoločnosti Zynga našli vo Facebooku masívnu príležitosť, ale museli preto redukovať svoje zisky. Facebook im zráža 30 % z výšky získaných kreditov, čo je virtuálna mena, ktorou sa platia hry. Kredity Facebooku sa môžu ďalej rozšíriť o kreditný systém, obchody s fyzickým tovarom, prípadne sa môžu stať konkurenciou pre firmy ako PayPal a Amazon.

Top predstavitelia Facebooku neskromne hovoria o ambíciách tejto spoločnosti: „Sme toho názoru, že médiá, zdravotníctvo, financie, nakupovanie a obchod, všetky tieto oblasti sa prestavajú na spoločnosti, ktoré budú spolupracovať s nami, aby sprístupnili svoju sociálnu podstatu.“

Ambície Facebooku ako rivala však spochybňuje prezident firmy PayPal S. Thompson. Hovorí, že jeho firma „využíva partnerstvo s Facebookom a umožní, aby sa mohlo kreditmi Facebooku platiť prostredníctvom PayPalu. Len čo sa však Facebook dostane hlbšie k problémom platieb, bude musieť hľadať záštitu mimo PayPalu, pretože platby sú skutočne veľmi obťažné“.

Facebook je v pätách viacerým internetovým platformám s webovými stránkami na predaj mobilov a či dokonca áut. Dôvodom je, že používatelia Facebooku si môžu pribrať s ich službou svojich priateľov či uskutočniť preferenciu.

Vzťahy bánk a sociálnych sietí
Radikálny názor o vzájomných vzťahoch bánk a sociálnych sietí vyjadril Hans van der Noordaa, CEO finančného domu Retail Banking Benelux, ktorý hovorí: „Bankový priemysel v minulosti nemal v centre pozornosti starostlivosť o zákazníka, ale pomocou sociálnych médií sa tak môže stať. Očakávame, že sociálne médiá môžu vykonávať tieto služby. Sociálne médiá, ak budú chcieť, majú všetky druhy nástrojov na to, aby položili banky na kolená. To pre banky znamená, že musia mať jasnejšie stratégie pri voľbe svojich zákazníkov, ktorým chcú, ale aj nechcú poskytovať služby.“

Približne dve tretiny svetových retailových bánk podľa londýnskej globálnej analytickej skupiny Ovum-Datamonitor neplánujú využívať sociálne siete v žiadnej forme. Analytička z tejto skupiny Martha Bennettová hovorí, že „banky sú pri svojich stratégiách sociálnych médií krátkozraké, práve banková konkurencia si uvedomila, že sociálne médiá môžu a musia hrať skutočnú úlohu v ich biznise“.

Banky si, samozrejme, uvedomujú, že sociálne siete by pri službách svojim zákazníkom nemali ignorovať. Venujme teraz pozornosť novým poznatkom zhrnutým v nedávno vydanej výskumnej štúdii analytických agentúr Aite Group a Fiserv o tom, ako 150 respondentských bánk a 3000 firiem využíva sociálne siete:

- Väčšina bánk využíva Facebook a Twitter len na PR a marketingové účely.
- Len 14 % bánk využíva kanály sociálnych sietí Twitter a Facebook a YouTube v agresívnej marketingovej kampani voči svojim rivalom a ďalších 12 % tak plánuje urobiť do konca roka 2012.
- Len 6 % bánk využíva sociálne siete v prospech svojich zákazníkov a iba 1 % bánk plánuje vstúpiť do tohto biznisu do konca roka 2011.
- Nedávno veľká austrálska banková skupina NAB začala využívať Twitter, aby upokojila zákazníkov nespokojných s jej problémovým on-line bankovým systémom.
- Asi 30 % firiem nemá vyčlenené financie na nové iniciatívy z oblasti sociálnych médií a až 90 % finančných inštitúcií očakáva do roku 2012 zaradenie tejto sféry do svojich výdavkov.
- V roku 2012 až 40 % finančných firiem plánuje investovať do sociálnych médií 2 – 10 % peňazí z rozpočtu na marketing. Dôvodom sú klienti bánk pripojení do sociálnych sietí.
- Viac ako polovica firiem v USA využíva Facebook a viac než dve tretiny tak čoskoro plánujú urobiť, služby Twitteru využíva viac ako 44 % klientov bánk a YouTube asi 38 % klientov.
- Až 11 % amerických klientov je v súčasnosti pripojených cez svoju banku alebo úverovú inštitúciu na sociálnu sieť.
- Približne 84 % on-line zákazníkov sa aktívne zapája do sociálnych sietí a asi 11 % uskutočňuje takéto prepojenie cez finančné inštitúcie.
- Až 71 % respondentov si želá, aby ich sa banka či úverový ústav pripojili na sociálne siete.

Retailbanking na Facebooku? Banky sú zmätené z toho, že by mohli stratiť svoju dôstojnosť na portáloch Web 2.0, kde by mali svoje služby prezentovať hneď vedľa ikoniek eventov, násteniek, rodinných fotografií z dovolenky či oznamov s kyticami kvetov o večierku s kolegami z práce. Živé steny, upútavky, značky používateľov sociálnych sietí nie sú blízke mentalite bankárov. Rovnako banky očakávajú od sociálnych sietí viac informácií a bezpečnosti, filtrov, kladú si podmienky o poskytovaní informácií. Banky nerady pripúšťajú, že by sa mali podriadiť stránkam používateľov sociálnych sietí a cez Facebook alebo Twitter uskutočňovať špeciálne ponuky, cenové zľavy svojich služieb, ponúkať kupóny či využívanie virtuálnych komunitných mien (obr. 2).

Soc-Hoschek obr 2.jpg
Obr. 2

Veľa firiem hľadá „facebook pre banky“, typ interného a podporného nástroja, ktorý by vyriešil technické problémy back office s podporou včlenenia väčšieho množstva sociálnych médií.

Hoschek-konzultant.jpg


MILOSLAV HOSCHEK
Autor pracuje ako nezávislý konzultant.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter