Gimp - 44. časť

linux-logo.jpg V predposlednej časti seriálu v rýchlosti ukážeme, ako možno prakticky využiť možnosti grafického editora Gimp. Rovnako ako pri opise aplikácie Blender nebudeme uvádzať podrobný návod, ako pracovať s editorom Gimp, ale spomenieme iba jeho najzaujímavejšie črty a možnosti využitia.

Gimp 2.6.10 (www.gimp.org)
V predchádzajúcej časti sme aplikáciu Blender porovnali s aplikáciou 3D Studio. Rovnako je to aj v prípade Gimpu, ktorý môžeme porovnať s editorom Photoshop (www.adobe.com). Je evidentné, že produkty firmy Adobe sú určené pre profesionálov, čomu firma prispôsobila ich vzhľad, vlastnosti, ale aj ich cenu. Naopak, hoci editor Gimp si zrejme nevyberie toľko profesionálov, pre bežných používateľov je takmer dokonalou náhradou Photoshopu, a ako to už vo svete Linuxu býva, Gimp je úplne zadarmo.

Základné črty editora Gimp
Opis vlastností editora Gimp vrátane potrebnej dokumentácie, najrôznejších návodov, ale aj tzv. tutoriály, ktoré nám pomôžu pri práci v jeho prostredí, možno nájsť na domovskej stránke Gimpu, ale aj na mnohých ďalších internetových stránkach. Z domovskej stránky možno stiahnuť rôzne verzie editora určené pre najbežnejšie operačné systémy, a to v binárnej podobe, ale aj vo forme zdrojových kódov (licencia GNU GPL). Používateľ môže pri svojej práci okrem iného využiť tieto základné vlastnosti editora:

1. podrobné prispôsobenie používateľského rozhrania (GUI), využitie rôznych vstupných zariadení (tabletov, USB, MIDI kontrolérov), využitie rozmanitej ponuky editačných nástrojov,
2. výroba bitmapových obrázkov, ich úprava, transformácia, retušovanie, spracovanie detailov,
3. úprava väčšiny moderných bitmapových formátov grafických súborov, konverzia medzi formátmi,
4. podpora doplnkových modulov (plug-ins) a skriptov, čiastočná podpora vektorového kreslenia,
5. integrácia grafických filtrov, vrstiev, editovateľnej selekcie, sofistikovaných maliarskych nástrojov.

Praktické použitie editora
Medzi najbežnejšie činnosti, ktoré bude používateľ v Gimpe vykonávať, môžeme zaradiť úpravu veľkosti fotografií, ich orezávanie, vystrihovanie, dopĺňanie. Ďalej to môže byť zmena farieb, vloženie grafických efektov, ukladanie v požadovanom formáte s definovateľnou úrovňou kompresie.

obr1.jpg
Obr. Dva identické obrázky, z druhého bol pomocou nástroja klonovania odstránený ľavý nosorožec

Kreslenie, resp. výroba obrázkov sa v Gimpe realizuje pomocou nástrojov z dialógu Toolbox. Veľmi zaujímavé sú nástroje liečiť (heal) a klonovať (clone). Používame ich v prípade, keď naše obrázky obsahujú drobné chybičky – škrabance, chybné farby, zlé farebné prechody... Veľmi šikovne ich však môžeme použiť aj na odstránenie neželaných častí obrázka, napr. nechcených objektov (neželaných osôb, zvierat...), namiesto ktorých môžeme do obrázka vložiť vhodnejšie objekty.

Často používaný nástroj Gimpu je aj tzv. snímkovanie v menu File -> Create -> Screenshot... Vytvoriť snímku obrazovky alebo jej časti treba v mnohých prípadoch, najmä pri príprave textovo-obrázkových dokumentov, resp. rôznych druhov prezentácií.

Gimp obsahuje širokú škálu filtrov, ktoré môžeme s výhodou použiť na rýchlu úpravu vzhľadu našich obrázkov. Prevod obrázka do farebnej škály filmového predátora, okamžité zostarnutie obrázka o desiatky rokov, rozloženie obrázka na mozaikové diely (Mosaic) alebo odstránenie efektu červených očí – to je len malý výber z filtrov, ktoré má Gimp vo svojom portfóliu.

Návrhári webových stránok istotne využijú filter obrázková mapa (Image Map...), ktorý rozdelí obrázok na „klikateľné“ časti. Po kliknutí na určitú časť obrázka vloženého na internetovú stránku sa dostaneme na definovanú adresu URL.

Nabudúce…
Nasledujúca časť bude poslednou časťou nášho seriálu. Jej náplňou bude zhodnotenie obsahu všetkých článkov so stručným záverom a zhodnotením významu seriálu.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - In­šta­lá­cia no­vých ap­li­ká­cií I – 11. časť
Táto časť nášho seriálu o používaní Linuxu počas každodennej práce bude nepatrne odlišná od tých predchádzajúcich. Dokonca by som mohol tvrdiť, že bude odlišná od akýchkoľvek iných článkov uverejnených v tomto časopise. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 10. časť
Touto časťou seriálu o používaní Linuxu ukončíme tému, v ktorej sme sa venovali „kombinácii“ LAMP – Linux + Apache + MySQL + PHP. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 9. časť
Predošlá časť seriálu bola ako vystrihnutá z učebnice – samá teória, žiadna prax... Teraz však tomu urobíme razantný koniec a nudné teoretické poučky vymeníme za čistú prax. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pou­ží­va­me Apa­che + MySQL + PHP – 8. časť
Počuli ste niekedy o skratke LAMP? Vznikla zoskupením prvých písmen slov Linux, Apache, MySQL a PHP. Uvedená skupina, zložená z operačného systému a troch spolupracujúcich aplikácií, je základom jedného z najrozšírenejších webových serverov. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Zdie­ľa­nie tla­čiar­ní Win­dows – 7.časť
V predchádzajúcich častiach seriálu sme uviedli, ako možno zdieľať úložný priestor ponúknutý naším kolegom pracujúcim s Windows PC.  čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Pre­hlia­da­nie dis­ku Win­dows II - 6. časť
V tejto časti seriálu budeme pokračovať v opise možností zdieľania sieťových zdrojov, ktorými sme sa začali zaoberať pred mesiacom.  čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - Preh­lia­da­nie Win­dows dis­ku I - 5. časť
Na konci predošlej časti seriálu sme uviedli, že budeme pokračovať v ukážkach rôznych spôsobov prenosu údajov medzi naším Linux PC a okolitými Windows PC. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne - USB kľúč - 4. časť
Z dôvodu odľahčenia témy venovanej vzájomnému sieťovému prenosu údajov medzi LinuxPC a WindowsPC si v tejto časti seriálu povieme pár slov o použití tzv. USB kľúčov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter