DiGi REVUE 2/2009

Po ro­koch expe­ri­men­to­va­nia sa Fa­ce­book údaj­ne v naj­bliž­ších týž­dňoch chys­tá uviesť no­vú služ­bu na čí­ta­nie správ z no­vín a ča­so­pi­sov, ur­če­nú pre mo­bil­né za­ria­de­nia.

Bu­de sa na­zý­vať Pa­per a pod­ľa zdro­ja oboz­ná­me­né­ho so zá­le­ži­tos­ťou sa bu­de po­do­bať na Flip­board. Pôj­de buď o sa­mos­tat­nú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, ale­bo o webo­vú služ­bu vhod­nú pre mo­bil­né za­ria­de­nia a ma­la by byť spus­te­ná už kon­com toh­to me­sia­ca. Bu­de to ag­re­gá­tor bo­ha­té­ho me­diál­ne­ho ob­sa­hu a bu­de kom­bi­no­vať člán­ky zo spra­vo­daj­ských webov s prís­pev­ka­mi z News Fee­du na Fa­ce­boo­ku a zrej­me aj s pla­te­nou rek­la­mou. Vzhľad bu­de po­dob­ný kla­sic­kým no­vi­nám.

Ma­lo by ísť o vy­vr­cho­le­nie pro­jek­tu Rea­der, na kto­rom Fa­ce­book pra­cu­je už viac ro­kov. Ho­vor­ky­ňa Fa­ce­boo­ku Jes­sie Ba­ke­ro­vá však zá­le­ži­tosť od­miet­la ko­men­to­vať.

Sú­vi­sia­ce člán­ky:

Fa­ce­book če­lí hro­mad­nej ža­lo­be pre po­ru­šo­va­nie prá­va na súk­ro­mie
Fa­ce­book vy­ví­ja vlas­tnú ume­lú in­te­li­gen­ciu, chce zis­tiť čo ro­bí­me na fot­kách 

Zdroj: re­co­de.net

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ! 7 - 8/2010
V júlovom čísle nájdete: Prístup do internetu už aj v aute, Internet a počítačové hry ovplyvňujú spôsob myslenia, Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora, Vychytávky, Fotografujte a filmujte v HD kvalite čítať »
 
BZ! 6/2010
V júnovom čísle nájdete: Fotovoltaika má budúcnosť, Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie, Slušný výkon v malom tele / HTC HD Mini, Novinky z motoristického sveta.. čítať »
 
BZ! 5/2010
V májovom čísle nájdete: Digitálne technológie pre vojakov, iPad rozhýbal trh s tabletmi, Jeden z najvýkonnejších na trhu / Sony Ericsson Xperia X10, Blu-ray s prístupom na internet, Dotykový Android / Samsung i7500 Galaxy čítať »
 
BZ! 4/2010
V aprílovom čísle BZ! nájdete: 3D zábava na dosah ruky, Hudobný systém pre náročných / Philips DCM713, Digitálne rozprávkové knihy, Prijímač signálu DVB-T s dvoma tunermi, Životný štýl aj pre počítačových „závislákov“... čítať »
 
BZ! 3/2010
V marcovom čísle BZ! nájdete: Apple spúšťa novú mániu: tablet iPad, Sociálne siete: Ešte niekto chýba,  Spravte radosť vašej polovičke /Nokia 7020, Novinky z motoristického sveta, Telefón výlučne pre seniorov / Aligator A500... čítať »
 
BZ! 2/2010
Vo februárovom čísle nájdete: CES 2010: Miesto stretnutia, Test: 4 × nettop do domácnosti, Niet nad písanie rukou / Genius G-Note 7100, Ein Auto, ein Computer, ein Mann, Dáta aj energia z jedného zdroja. čítať »
 
BZ! 1/2010
V januárovom čísle BZ! nájdete: Barnie to vyrieši,  Sedem notebookov pod 640 eur, 10 najvplyvnejších momentov internetu uplynulej dekády, Ovládanie v 3D, Náramkový navigátor GARMIN Foretrex 401... čítať »
 
DiGi REVUE 12/2009
V decembrovom čísle DiGi REVUE nájdete: Vianočné darčeky pre každého, Notebook a televízor v úlohe zobrazovačov snímo, Kancelária na cestách s výbornou výdržou / Nokia E52, Najotravnejšie vlastnosti internetu, Novinky zo sveta automobilov   čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter