Portál eG-sports.eu si pre hráčov Counter Striku 1.6 a SOURCE pripravil turnaje o pekné ceny

logo.jpg Her­ný por­tál eG-sports.eu si pre Vás hrá­čov Coun­ter Stri­ku 1.6 a SOUR­CE prip­ra­vil tur­na­je o pek­né ce­ny !

Prih­lá­siť sa mô­že kaž­dý ! Re­gis­truj­te sa už dnes a ne­ne­chaj­te si újsť pod­lož­ky, kto­ré mô­že­te vy­hrať.

Má­te tím 5on5 a chce­te si sprí­jem­niť ko­niec týž­dňa za­ují­ma­vým tur­na­jom, v kto­rom mô­že­te vy­hrať aj ne­ja­ké tie ce­ny ? Má­me pre Vás ten správ­ny tur­naj !

Za­re­gis­truj­te svoj tím do tur­na­ja a po­bi­te sa o pek­né ce­ny !

Za­čia­tok tur­na­ja je 21.8.2011 o 14:00.

Re­gis­tro­vať sa mô­že­te tu, 5on5 SS Cup.

Ce­ny pre ví­ťa­zov sú nás­le­dov­né:

  1. mies­to

5x Pod­lož­ka Steel Se­ries QcK mi­ni

5x Pre­mium účet na me­siac

1x 80 GB na SHA­RE-RA­PID

  1. mies­to

5x Pre­mium účet na me­siac

1x CS 1.6 1000 FPS server na me­siac

1x 60 GB na SHA­RE-RA­PID

  1. mies­to

5x Pre­mium účet na me­siac

1x 40 GB na SHA­RE-RA­PID

Ok­rem CS 1.6 tur­na­ja sa mô­že­te re­gis­tro­vať aj do CS:S 1on1 SCO­PE MAS­TERS, kde mô­že­te vy­hrať ta­kis­to pek­nú pod­lož­ku.

Zdroj: eG-sports.euOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter