TS: ESA využije databázu InterSystems CACHÉ pri mapovaní našej Galaxie v projekte Gaia

Společnost InterSystems oznámila, že Evropská kosmická agentura ESA si vybrala vysoce výkonnou objektovou databázi InterSystems CACHÉ, aby zajistila zpracování vědeckých dat v projektu Gaia. Cílem této kosmické mise je mapování naší Galaxie, a to s dosud nebývalou přesností.

Mise Gaia bude zahájena v polovině roku 2012 a bude pořizovat soupis miliard hvězd v naší Galaxii. Gaia bude pozorovat všechna vesmírná tělesa od největších po nejmenší. Během pětiletého období bude každé těleso pozorováno průměrně 70krát a bude se přesně zaznamenávat poloha, vzdálenosti, pohyby a změny jasu. Gaia by měla objevit stovky tisíc nových těles, jako jsou planety mimo naši Sluneční soustavu a subhvězdné objekty známé jako hnědí trpaslíci. V naší Sluneční soustavě má Gaia nalézt stovky tisíc planetek.

Kvůli velkému množství dat, které bude ESA shromažďovat a analyzovat, potřebuje tento projekt výkon a škálovatelnost, které přesahují hranice běžných databází. Tyto specifické potřeby vedly European Space Astronomy Centre, středisko ESA v Madridu, k tomu, že se rozhodlo využít databázi CACHÉ, aby pomáhala při zpracování vědeckých dat z družice. William O’Mullane, manažer pro vědecké činnosti mise Gaia pro ESA, zdůraznil: „S CACHÉ získáme výrazně vyšší výkon a škálovatelnost, než by bylo možné s jinými databázemi. Budeme moci přímo do CACHÉ ukládat desítky tisíc Java objektů za sekundu a pořád budeme mít možnost používat SQL pro dotazování na data.“

Jordi Calvera, manažer InterSystems pro oblast Pyrenejského poloostrova, uzavírá: „InterSystems CACHÉ byla navržena tak, aby vyhovovala potřebám projektů, kde je nutné analyzovat velké objemy dat. Jsme rádi, že se ESA rozhodla pro CACHÉ a spolupráci s InterSystems.“

Zdroj: TS InterSystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter