Veda: Alkohol a cigarety sú škodlivejšie ako LSD

Alkohol a cigarety sú škodlivejšie ako ilegálne drogy typu konope, LSD alebo extáza. Informoval o tom vo štvrtok hlavný poradca britskej vlády pre túto oblasť. Profesor David Nutt z Imperial College v Londýne zároveň vyzval na nový systém klasifikovania drog, ktorý by verejnosti umožnil lepšie porozumieť nebezpečenstvu legálnych a nelegálnych látok. Alkohol by sa v zozname najnebezpečnejších drog dostal už na piate miesto po heroíne, kokaíne, barbiturátoch a metadone. Tabak by obsadil deviatu priečku, zatiaľ čo nelegálne konope, LSD a extáza sú na listine až 11., 14. a 18. mieste. Zoznam bol zostavený na základe fyzickej a sociálne ujmy a závislosti.

“Nikto netvrdí, že drogy nie sú škodlivé. Otázkou je, do akej miery,“ povedal Nutt, ktorý predsedá vládnej Poradnej rade pre zneužívanie drog. Podľa jeho slov treba akceptovať fakt, že mladí ľudia jednoducho radi experimentujú. „Z tohto dôvodu im treba poskytnúť presné a dôveryhodné informácie. Ak si myslíte, že zastrašovanie ich od užívania drog odradí, pravdepodobne sa mýlite,“ skonštatoval.

Profesor kritizoval britských ministrov za to, že sa v januári rozhodli posunúť v klasifikácii drog konope zo skupiny C, kde sú sedatíva a niektoré lieky proti bolesti, do skupiny B k amfetamínom. Tento krok, ktorý zvýšil trest za obchodovanie na maximum 14 rokov a päť rokov za prechovávanie, odporuje podľa neho vedeckým dôkazom a vedie k zavádzaniu verejnosti. Hoci pripustil, že konope je škodlivé, nespôsobuje podľa neho žiadne vážne zdravotné problémy. Pre užívateľov predstavuje „relatívne malé riziko“ psychických problémov, pričom pre porovnanie fajčenie cigariet vedie k rakovine pľúc. Vplyvný profesor sa začiatkom tohto roka postaral o rozruch tvrdením, že užitie extázy nie je o nič nebezpečnejšie ako jazdenie na koni.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter