ČR: TCL Communication / ALCATEL ONETOUCH zverejnil predajné výsledky za rok 2015

Spo­leč­nost TCL Com­mu­ni­ca­tion Tech­no­lo­gy Hol­dings Li­mi­ted (TCL Com­mu­ni­ca­tion), kte­rá pro­dá­vá ve světě své pro­duk­ty pod znač­kou AL­CA­TEL ONE­TOUCH, zveřej­ni­la audi­to­va­né pro­dej­ní vý­sled­ky za loň­ský pro­si­nec a zá­ro­veň ce­lý rok 2015.

Cel­ko­vý ob­jem pro­dejů mo­bil­ních te­le­fonů a dal­ších pro­duktů ce­lé sku­pi­ny v pro­sin­ci 2015 me­zi­ročně vzrostl o 4 % na 8 900 000 jed­no­tek. Na světo­vých tr­zích se zvý­šil ob­jem pro­dejů te­le­fonů a dal­ších pro­duktů AL­CA­TEL ONE­TOUCH me­zi­ročně o 15 % na 8 193 000 jed­no­tek. V do­mov­ské Číně, kde fir­ma pou­ží­vá znač­ku TCL, se pro­da­lo cel­kem 707 000 jed­no­tek. Ob­jem pro­dejů chyt­rých za­říze­ní (zej­mé­na smar­tphonů) se v pro­sin­ci 2015 vy­špl­hal na 4 750 000 jed­no­tek a tvořil 53 % z cel­ko­vých měsíč­ních do­dá­vek sku­pi­ny.

Za ce­lý rok 2015 či­nil ob­jem pro­dejů mo­bil­ních te­le­fonů a dal­ších pro­duktů znač­ky TCL/AL­CA­TE­LO­NE­TOUCH cel­kem 83 546 000 jed­no­tek, co zna­me­ná me­zi­roč­ní nárůst o 14 %. Ku­mu­la­tiv­ní ob­jem pro­de­je chyt­rých za­říze­ní do­sáhl lo­ni 48 004 000 jed­no­tek, což je me­zi­ročně o 16 % ví­ce.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter