Aplikácia Moje O2 už aj pre podnikateľov

O2 opäť vy­lep­šu­je sa­moob­služ­nú zó­nu Mo­je O2 dos­tup­nú cez mo­bil­nú ap­li­ká­ciu pre smar­tfó­ny so sys­té­mom iOS a An­droid. Me­dzi no­vin­ky, kto­ré do ap­li­ká­cie pri­bud­li, pat­rí mož­nosť za­da­nia bez­peč­nos­tné­ho kó­du, čím bo­li sprís­tup­ne­né fak­tú­ry pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov, či jed­no­du­ché pre­pí­na­nie me­dzi fak­tu­rač­ný­mi pro­fil­mi a čís­la­mi.

„Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná ap­li­ká­cia Mo­je O2 je od­te­raz k dis­po­zí­cii aj pre na­šich fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov, kto­rým is­te uľah­čí pod­ni­ka­nie. Doš­lo aj k vy­lep­še­niu fun­kcio­na­li­ty ap­li­ká­cie, kto­rá umož­ní eš­te väč­ší kom­fort pri prá­ci so svo­jim pro­fi­lom," uvied­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa O2.

Zdroj: O2Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter