Zisk firmy Whirlpool v treťom štvrťroku vzrástol

Spo­loč­nosť Whirlpool za­zna­me­na­la ná­rast štvrťroč­né­ho zis­ku. Dô­vo­dom je zvý­še­nie pre­da­ja prá­čok a su­ši­čiek, var­ných do­siek, rúr a mraz­ni­čiek v Se­ver­nej Ame­ri­ke a Euró­pe. Spo­loč­nosť však zhor­ši­la vý­hľad ce­lo­roč­né­ho zis­ku. Dô­vo­dom sú nák­la­dy spo­je­né s ak­vi­zí­ciou spo­loč­nos­tí In­de­sit Com­pa­ny SpA a He­fei Ron­gshi­da Sa­nyo Elec­tric Co Ltd.

Spo­loč­nosť Whirlpool za­zna­me­na­la v tre­ťom kvar­tá­li zisk vo vý­ške 230 mil. USD, te­da 2,88 USD na ak­ciu. V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ku za­zna­me­na­la spo­loč­nosť zisk 196 mil. USD. To pred­sta­vu­je 2,42 USD na ak­ciu. Tr­žby spo­loč­nos­ti stúp­li o 2 % na 4,8 mld. USD. Za ce­lý rok by mal zisk fir­my do­siah­nuť od 9,40 do 9,90 USD na ak­ciu. Pô­vod­ná prog­nó­za po­čí­ta­la so zis­kom od 10,30 do 10,80 USD za ak­ciu.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter