ČR: Pozvánka na výstavu LOSAN 2014 v Teplicích

Vý­sta­va vý­po­čet­ní tech­ni­ky

Zve­me Vás dne 22.10.2014 na již tře­tí roč­ník po­pu­lár­ní vý­sta­vy vý­po­čet­ní tech­ni­ky LO­SAN v Tep­li­cích ko­na­jí­cí se v Domě kul­tu­ry na Mí­ro­vém náměs­tí 2950. Vý­sta­va za­čne v 11:00 a bu­de otevřena ZDAR­MA pro veřej­nost do 17:00. V té­to době si bu­dou mo­ci návštěvní­ci kaž­dé­ho věku proh­léd­nout nej­novější pro­duk­ty za­hra­nič­ních i tu­zem­ských zna­ček pro hrá­če i kan­ce­láře - Ge­nius, PHI­LIPS, Mic­ro­soft, HA­L3000 Le­no­vo a mno­ho dal­ších.

Ce­lou vý­sta­vu bu­de pro­vá­zet dop­ro­vod­ný prog­ram a fa­nouš­ci po­čí­ta­čo­vých her, zná­mých Let's Playerů a pro­fe­sio­nál­ních hráčů se mo­hou těšit na set­ká­ní a autog­ra­miá­du s Pav­lem Mi­ke­šem alias „Her­dyn" dvoj­ná­sob­ným mis­trem ČR v Lea­gue of Le­gends, kte­rý je znám svý­mi strea­my na youtu­be. Dá­le si návštěvní­ci bu­dou mo­ci vše vy­zkou­šet a do­kon­ce si za­hrát po­pu­lár­ní hry na ofi­ciál­ních her­ních ses­ta­vách z Mis­trov­ství ČR v po­čí­ta­čo­vých hrách - HA­L3000 MČR Pro.

Na set­ká­ní s dětmi i dospělý­mi se těší všich­ni vy­sta­vo­va­te­lé a pořada­te­lé.

Losan vystava.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter