Telekom štartuje predaj Sony Xperia Z3 a Xperia Z3 Compact

So­ny Xpe­ria Z3 je no­vá vlaj­ko­vá loď vý­rob­cu, kto­rá vy­lep­šu­je naj­mä di­zajn prís­tro­ja (eš­te men­šia hrúb­ka, niž­šia hmot­nosť) a pri­dá­va rých­lej­ší vý­kon, hi-res audio pre po­čú­va­nie skom­pri­mo­va­ných sú­bo­rov a ove­ľa lep­šiu vý­drž.

So­ny Xpe­ria Z3 bu­de k dis­po­zí­cii za nas­le­du­jú­ce ce­ny:
- 14 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py XXL
- 17 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py XL
- 17 € me­sač­ne (+ 99 € akon­tá­cia) pre Hap­py XL vo­la­nia a L
- 19 € me­sač­ne (+ 99 € akon­tá­cia) pre Hap­py M

So­ny Xpe­ria Z3 Com­pact je pok­ra­čo­va­teľ mo­de­lov s vy­so­kým vý­ko­nom a kom­pak­tný­mi roz­mer­mi. Op­ro­ti pred­chod­co­vi po­núk­ne väč­ší dis­plej (4,6"), vy­šší vý­kon a lep­šiu vý­drž ba­té­rie.

So­ny Xpe­ria Z3 Com­pact bu­de k dis­po­zí­cii za nas­le­du­jú­ce ce­ny:
- 8 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py XXL
- 11 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py XL
- 11 € me­sač­ne (+ 99 € akon­tá­cia) pre Hap­py XL vo­la­nia a L
- 13 € me­sač­ne (+ 99 € akon­tá­cia) pre Hap­py MOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter