ČR: Philips 247E6QDSD: Jasné farby a skvelé detaily v elegantnom dizajne

Spo­leč­nost MMD - Mo­ni­tors & Dis­plays Czech Re­pub­lic uved­la na čes­ký a slo­ven­ský trh no­vý mo­ni­tor Phi­lips z pro­duk­to­vé řady E. Mo­del s ozna­če­ním 247E6QDSD je ur­čen předev­ším do do­mác­nos­tí a kan­ce­láří.

Philips 247E6QDSD.jpg

No­vý Full HD mo­ni­tor s úh­lopříč­kou 23,6" za­uj­me svým IPS-ADS pa­ne­lem, extra ši­ro­ký­mi po­zo­ro­va­cí­mi úh­ly (178°/178°), do­bou od­ez­vy 5 ms (GtG), ja­sem 250 cd/m2 a skvělým po­dá­ním ba­rev.

Mo­ni­tor přijí­má ana­lo­go­vý i di­gi­tál­ní sig­nál prostřed­nic­tvím VGA a DVI-D vstupů. Ma­ji­te­lé mo­bil­ních te­le­fonů ne­bo tab­letů se sys­té­mem An­droid oce­ní i mož­nost vy­uži­tí připo­je­ní prostřed­nic­tvím MHL tech­no­lo­gie, a pro­to si můžou napřík­lad pro­mí­tat fot­ky a vi­dea z do­vo­le­né na vel­ké ob­ra­zov­ce.

Ele­gan­tní, ten­ký vzhled mo­ni­to­ru v čer­no-čer­ve­né ba­rev­né kom­bi­na­ci jej předur­ču­je k to­mu, aby oz­do­bil pra­cov­nu ne­bo obý­va­cí po­koj ja­ké­ko­li mo­der­ní do­mác­nos­ti. V Čes­ké re­pub­li­ce je ten­to mo­ni­tor dos­tup­ný za 4499 Kč včetně DPH a pop­latků.

Philips 247E6QDSD_tab.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter