Reportáž z konferencie NetDay 2014

26. jú­na 2014 sa pod zá­šti­tou spo­loč­nos­ti AS­BIS SK už po pia­ty krát ko­na­la od­bor­ná kon­fe­ren­cia za­me­ra­ná na networ­king - Net­Day 2014. 

netday_1.jpg

Na po­du­ja­tí v Ži­lin­skom Ho­li­day Inn sa pred­sta­vi­lo cel­kom 15 vy­sta­vo­va­te­ľov. Svo­je no­vin­ky sem priš­li pred­sta­viť pop­red­ní vý­rob­co­via v ob­las­ti IT. Top par­tne­rom bo­la ten­to rok spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard. Svo­je no­vin­ky sem tiež priš­li pred­sta­viť zvuč­né me­ná ako Ep­son, Check Point, Ten­da, Zyxel, 2N, CSAT, D-Link, Tom Tom, In­fortrend, Grandstream, Mik­ro­tik, Ubiqui­ti a ďal­ší. 

netday_2.jpg

Na zá­ver dl­hé­ho dňa prip­ra­vil Ivo Smo­lík, šéf networ­kin­go­vé­ho od­de­le­nia v AS­BIS SK par­tne­rom prek­va­pe­nie vo for­me kon­cer­tu Ondřeje Ha­vel­ku a je­ho Me­lo­dy Ma­kers. Tá­to bod­ka za roč­ní­kom 2014 opäť pod­vih­la lat­ku o nie­čo vy­ššie a tak sa účas­tní­ci už te­raz mô­žu te­šiť na eš­te lep­šiu ak­ciu v ro­ku 2015.

netday_3.jpg

netday_4.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter