ČR: Sophos predstaví špičkové bezpečnostné riešenia pre mobilné zariadenia na Mobile World Congress

Sop­hos na ži­vo uká­že ce­lé své por­tfo­lio mož­nos­tí ochra­ny kon­co­vých bodů včetně Sop­hos Cloud a Sop­hos Mo­bi­le Con­trol (SMC). Řeše­ní Sop­hos Mo­bi­le Con­trol chrá­ní mi­lio­ny mo­bil­ních za­říze­ní a za­ují­má ve­dou­cí po­zi­ci na tr­hu v ob­las­ti Mo­bi­le De­vi­ce Ma­na­ge­ment (MDM). Ve fir­mách, kde se pra­cu­je na stá­le větším poč­tu mo­bil­ních za­říze­ní - ať už vlastněných uži­va­te­li ne­bo fir­mou - kte­rá ma­jí přís­tup k fi­rem­ní sí­ti, pop­táv­ka po MDM neus­tá­le ros­te.

Sop­hos před­sta­ví ta­ké vý­sled­ky nej­novější stu­die o mo­bil­ní bez­peč­nos­ti z dí­lny Sop­hos­Labs.

V případě zá­jmu o osob­ní set­ká­ní s před­sta­vi­te­li spo­leč­nos­ti Sop­hos jsme Vám k dis­po­zi­ci na kon­tak­tech ní­že:

Šár­ka Blá­ho­vá Zu­za­na Zá­ho­ro­vá
PR Execu­ti­ve PR ma­na­ger
M: +420 734 428 603 M: +420 603 189 570
E: sar­ka.bla­ho­va@pram.cz E: zu­za­na.za­ho­ro­va@pram.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter