ČR: GIGABYTE spúšťa na portáli HWBOT.org súťaž v pretaktovaní s názvom "Retro OC"

Spo­leč­nost GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co. Ltd., před­ní vý­rob­ce zá­klad­ních de­sek a gra­fic­kých ka­ret, dnes ozná­mi­la spuštění své no­vé soutěže v přetak­to­vá­ní, hos­to­va­né na por­tá­lu HWBOT.org. Ta­to soutěž s náz­vem "GI­GA­BY­TE Ret­ro OC" je za­měřena na čtveřici kla­sic­kých 3D benchmarků od spo­leč­nos­ti Fu­tu­re­mark. Je otevřenou vý­zvou pro otes­to­vá­ní cho­du benchmarků 3D­Mark na nej­novějším hardwaru.

Soutěž "GI­GA­BY­TE Ret­ro OC"

Soutěže se mo­hou zú­čas­tnit všich­ni čle­no­vé por­tá­lu HWBOT.org v době od 9. pro­sin­ce 2013 do 12. led­na 2014. Spo­leč­nost GI­GA­BY­TE zve všech­ny přetak­to­vá­va­če na ret­ro zá­ži­tek v po­době star­ších 3D­Marků. Mo­hou se zú­čas­tnit nás­le­du­jí­cích etap při pou­ži­tí ja­ké­ko­liv hardwaro­vé plat­for­my, je­jíž sou­čás­tí je zá­klad­ní des­ka GI­GA­BY­TE.

Eta­py soutěže

1. eta­pa: 3D­Mark01
2. eta­pa: 3D­Mark03
3. eta­pa: 3D­Mark05
4. eta­pa: 3D­Mark06

Pra­vid­la soutěže

Všich­ni soutěží­cí mu­sí pou­žít zá­klad­ní des­ku GI­GA­BY­TE, pro­ce­sor a plat­for­mu si ale mo­hou vy­brat li­bo­vol­nou. Je po­vo­le­no i ví­ce gra­fic­kých ka­ret. Všech­ny příspěvky do soutěže mu­sí ob­sa­ho­vat fo­tog­ra­fii pou­ži­té ses­ta­vy včetně soutěžní­ho screen­sho­tu plo­chy. Pla­tí přitom ob­vyk­lá pra­vid­la pro před­klá­dá­ní a ověřová­ní příspěvků da­ná server­em HWBOT. Poz­nám­ka: po­kud do­sáh­nout soutěží­cí stej­né­ho poč­tu bodů, ur­čí vítěze nej­vyš­ší skó­re v 3D­Mark01.

Ce­ny soutěže "GI­GA­BY­TE Ret­ro OC"

Pr­vních pět soutěží­cích zís­ká cel­kem 1 500 $:
1. mís­to: 500 $

2. mís­to: 400 $

3. mís­to: 300 $

4. mís­to: 200 $

5. mís­to: 100 $

Kom­plet­ní pra­vid­la soitěže, skó­re a ví­ce pod­rob­nos­tí naj­de­te na strán­ce soutěže hos­to­va­né na por­tá­lu HWBOT.org:http://hwbot.org/com­pe­ti­tion/gbt_ret­roocOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter