Telekom odštartoval predaj Sony Xperia Z1, HTC One Mini a Huawei Ascend P6

No­vin­ka po­nú­ka 5" full HD dis­plej TRI­LU­MI­NOS s X-Reali­ty, 20,7-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát a je od­ol­ná pro­ti vo­de a pra­chu (IP55 a IP58). Pr­vých 50 zá­kaz­ní­kov, kto­rí na­vy­še vy­uži­jú pre­dob­jed­náv­ku na špe­ciál­nej strán­ke, zís­ka­jú za­dar­mo aj So­ny SmartWatch 2.

Te­le­kom po­núk­ne So­ny Xpe­ria Z1 za 18 € me­sač­ne k Hap­py M, L, XL vo­la­nia a XL.

Sony Xperia Z1.jpg

K os­tat­ným prog­ra­mom sa bu­de pre­dá­vať za nas­le­du­jú­ce ce­ny:

- 189 € k Biz­nis Star*****, Pod­ni­ka­teľ 600 a 1200
- 229 € k Biz­nis Star****
- 349 € k Biz­nis Star*** a Pod­ni­ka­teľ 300
- 419 € k Viac 400 a 1000
- 439 € k Biz­nis Star** a Pod­ni­ka­teľ 150
- 449 € k Pod­ľa se­ba 7
- 499 € k Pod­ľa se­ba 5, Viac 200 a Re­lax 200
- 539 € k Pod­ľa se­ba 3, Viac 100 a Re­lax 100
- 549 € k Biz­nis Star* a Pod­ni­ka­teľ 90

Pl­ná ce­na te­le­fó­nu je 649 €.

Te­le­kom ta­kis­to za­ra­dil do po­nu­ky aj ďal­šie tri mo­de­ly: HTC One Mi­ni, Huawei As­cend P6 a No­kia 206 whi­te.

HTC One Mi­ni je oča­ká­va­ná zmen­še­ná ver­zia mo­de­lu HTC One. Po­nú­ka 4,3-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 720 × 1080 pixelov, špe­ciál­ny 4-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát, ob­sa­hu­je ste­reorep­ro­duk­to­ry a pod­po­ru­je sie­te HSPA+ až do rých­los­tí 42/5,76 Mb/s. Te­le­kom ho bu­de pre­dá­vať aj s hla­so­vou na­vi­gá­ciou GPS Sy­gic za­dar­mo v ba­le­ní až do vy­pre­da­nia zá­sob.

HTC_One_mini.jpg

K prog­ra­mu Hap­py XL bu­de k dis­po­zí­cii za 7 € me­sač­ne, pre Hap­py XL vo­la­nia a L za 9 € me­sač­ne a pre Hap­py M, S a XS za 11 € me­sač­ne.

K os­tat­ným prog­ra­mom sa bu­de pre­dá­vať za nas­le­du­jú­ce ce­ny:

- 1 € k Biz­nis Star**** a *****, Pod­ni­ka­teľ 600 a 1200
- 119 € k Biz­nis Star*** a Pod­ni­ka­teľ 300
- 219 € k Viac 400 a 1000
- 229 € k Biz­nis Star** a Pod­ni­ka­teľ 150
- 249 € k Pod­ľa se­ba 7
- 299 € k Pod­ľa se­ba 5, Viac 200 a Re­lax 200
- 339 € k Pod­ľa se­ba 3, Viac 100 a Re­lax 100
- 349 € k Biz­nis Star* a Pod­ni­ka­teľ 90

Huawei As­cend P6 je veľ­mi ten­ký mo­del (iba 6,18 mm) s OS An­droid. Ob­sa­hu­je 4,7" dis­plej s roz­lí­še­ním 720 × 1080 pixelov, 8-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát i GPS.

Huawei Ascend P6-Photography(BLACK)-front-20130603.jpg

K prog­ra­mu Hap­py XL bu­de k dis­po­zí­cii za 6 € me­sač­ne, pre Hap­py XL vo­la­nia a L za 8 € me­sač­ne a pre Hap­py M, S a XS za 10 € me­sač­ne.

K os­tat­ným prog­ra­mom sa bu­de pre­dá­vať za nas­le­du­jú­ce ce­ny:

- 1 € k Biz­nis Star**** a *****, Pod­ni­ka­teľ 600 a 1200
- 109 € k Biz­nis Star*** a Pod­ni­ka­teľ 300
- 209 € k Viac 400 a 1000
- 219 € k Biz­nis Star** a Pod­ni­ka­teľ 150
- 239 € k Pod­ľa se­ba 7
- 289 € k Pod­ľa se­ba 5, Viac 200 a Re­lax 200
- 329 € k Pod­ľa se­ba 3, Viac 100 a Re­lax 100
- 339 € k Biz­nis Star* a Pod­ni­ka­teľ 90

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter