Špeciálna akcia Telekomu: v júli ešte lacnejšie produkty na optike

Te­le­kom prip­ra­vil od 4. jú­la 2013 je­di­neč­nú po­nu­ku pre služ­by na op­tic­kej sie­ti. Zá­kaz­ní­ci mô­žu zís­kať op­tic­ký inter­net a Ma­gio TV Op­tik lac­nej­šie ako do­te­raz.

Ma­gio op­tic­ký inter­net na 6 me­sia­cov úpl­ne zdar­ma
Te­le­kom po­čas jú­la po­núk­ne op­tic­ké služ­by eš­te vý­hod­nej­šie. Dva bes­tselle­ry Op­tik 2 a Op­tik 3 bu­dú mať niž­šie ce­ny. Nap­rík­lad zá­kaz­ní­ci zís­ka­jú na inter­net s rých­los­ťou 40/4 Mbps prie­mer­nú ce­nu 13,49 € me­sač­ne za dva ro­ky.

telekom_tab1.jpg

Pol ro­ka za­dar­mo aj Ma­gio te­le­ví­zia
Ce­na 0 € bu­de pla­tiť aj pre Ma­gio TV Op­tik, naj­viac mô­žu ušet­riť a vý­bor­né ce­ny zís­kať zá­kaz­ní­ci s Ma­gio TV Op­tik Kla­sik a Kom­plet, za dva ro­ky zís­ka­jú prie­mer­nú ce­nu 11,24 € resp. 12,74 € me­sač­ne.

telekom_tab2.jpg

Po­čas ak­cie pla­tí aj duo zľa­va
V rám­ci špe­ciál­ne­ho jú­lo­vé­ho pro­ma bu­de pla­tiť aj duo zľa­va 2 € pri sú­čas­nom ob­jed­na­ní op­tic­ké­ho inter­ne­tu a Ma­gio TV Op­tik.

Nap­rík­lad pri ob­jed­náv­ke Op­tik 2 a Ma­gio TV Op­tik Kla­sik mô­žu zá­kaz­ní­ci ušet­riť tak­mer 108 €.

Ok­rem to­ho si zá­kaz­ní­ci mô­žu vy­brať zria­de­nie sa­moin­šta­lá­ciou za 1 € ale­bo zria­de­nie tech­ni­kom za 19,99 €.

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter