Telekom zaraďuje do ponuky Sony Xperia SP

Te­le­kom za­ra­dil do ak­cio­vej po­nu­ky no­vý hi-end smar­tfón So­ny Xpe­ria SP. No­vin­ka pok­ra­ču­je v toh­to­roč­nej lí­nii ra­du Xpe­ria, po­nú­ka vý­bor­ný dis­plej i kva­lit­ný di­zajn, no s men­ší­mi roz­mer­mi.

Zá­klad­né in­for­má­cie o te­le­fó­ne

Roz­me­ry: 131 × 67 × 10 mm
Hmot­nosť: 155 g
Dis­plej: do­ty­ko­vý 4,6", 16 mi­lió­nov fa­rieb, 720 × 1280 pixelov, Mo­bi­le BRA­VIA En­gi­ne 2
Fo­toa­pa­rát: 8-me­ga­pixelo­vý, LED blesk, auto­fo­cus
OS: An­droid 4.1
Pa­mäť: 8 GB vnú­tor­ná + mic­roSD do 32 GB
Ba­té­ria: Li-Ion 2370 mAh
NFC: áno

Ce­ny:

Príp­lat­ky pre Hap­py: 6 € pre Hap­py XL, 8 € pre Hap­py L a XL vo­la­nia, 10 € pre XS, S a M

Ce­ny pre ďal­šie pau­šá­ly:

- 1 € pre Biz­nis Star**** a *****, Pod­ni­ka­teľ 600 a 1200
- 89 € pre Biz­nis Star*** a Pod­ni­ka­teľ 300
- 179 € pre Biz­nis Star** a Pod­ni­ka­teľ 150
- 189 € pre Viac 400 a 1000
- 219 € pre Pod­ľa se­ba 7
- 269 € pre Pod­ľa se­ba 5, Viac 200 a Re­lax 200
- 299 € pre Biz­nis Star* a Pod­ni­ka­teľ 90
- 309 € pre Pod­ľa se­ba 3, Viac 100 a Re­lax 100

Úpl­ná ce­na: 379 €

Pois­te­nie mo­bi­lu:

So­ny Xpe­ria SP si mô­že zá­kaz­ník pois­tiť v rám­ci služ­by pois­te­nia mo­bil­ných te­le­fó­nov za 2,49 € me­sač­ne pri kú­pe za­ria­de­nia. Služ­ba sa vzťa­hu­je na pou­ží­va­nie mo­bi­lu po ce­lom sve­te. Pois­te­nie pla­tí v prí­pa­de poš­ko­de­nia, zni­če­nia i na prí­pa­dy ako ná­raz, chy­ba konštruk­cie, úmy­sel­né poš­ko­de­nie, skrat, pria­my úder bles­ku, po­žiar či po­vo­deň.

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter