Telekom spúšťa neobmedzené volania na karty Easy

Slo­vak Te­le­kom uvie­dol 12. jú­na 2013 ďal­šie tri ba­líč­ky pre pred­pla­te­né kar­ty Easy aj prog­ra­my Easy Fix. Zá­kaz­ní­ci v nich mô­žu zís­kať neob­me­dze­né vo­la­nia ale­bo 100 mi­nút na ob­do­bie 30 dní.

Na kar­ty Easy i prog­ra­my Easy Fix si zá­kaz­ní­ci bu­dú môcť ak­ti­vo­vať aj ba­lí­ky neob­me­dze­ných vo­la­ní. Za 12 € na 30 dní si mô­žu ak­ti­vo­vať neob­me­dze­né vo­la­nia do pev­nej a mo­bil­nej sie­te Te­le­ko­mu po­čas ce­lé­ho dňa. Prí­kaz na ak­ti­vá­ciu je IN ZAP.

Za 33 € na 30 dní je k dis­po­zí­cii ba­lí­ček neob­me­dze­ných vo­la­ní do všet­kých sie­tí po­čas ce­lé­ho dňa. Prí­kaz na ak­ti­vá­ciu ba­líč­ka je VO­LAJ ZAP.

Ďal­ší ba­lí­ček ob­sa­hu­je pre Easy, resp. Easy Fix 100 voľ­ných mi­nút do všet­kých sie­tí na Slo­ven­sku po­čas ce­lé­ho dňa a vy­jde na 7 € na 30 dní. Na ak­ti­vá­ciu ba­líč­ka slú­ži prí­kaz VO­LAJ100 ZAP.

Ďal­šie ba­líč­ky v po­nu­ke

Od 1. jú­na 2013 je k dis­po­zí­cii pre Easy a Easy Fix ba­lí­ček neob­me­dze­ných SMS do všet­kých sie­tí za 7 € na 30 dní.

Pre kar­ty Easy Free a Easy Ti­me sú v po­nu­ke dá­to­vé ba­líč­ky SURF MAX a SURF 500, zá­kaz­ní­ci prog­ra­mov Easy Fix si mô­žu ak­ti­vo­vať Inter­net v mo­bi­le 500.

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter