Telekom zaraďuje do akciovej ponuky Sony Xperia E, Xperia L i Xperia Tablet Z

Te­le­kom za­ra­ďu­je do po­nu­ky tri no­vin­ky od So­ny. Pop­ri dvo­ji­ci smar­tfó­nov So­ny Xpe­ria E a L pri­bud­ne aj pr­vý tab­let od vý­rob­cu v na­šej po­nu­ke - So­ny Xpe­ria Z.

So­ny Xpe­ria E je smar­tfón niž­šej trie­dy a po­nú­ka 3,5" do­ty­ko­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 320x480 pixlov. No­vin­ka je vy­ba­ve­ná 1 GHz pro­ce­so­rom, 3,2-me­ga­pixlo­vým fo­toa­pa­rá­tom a OS An­droid 4.1.

Te­le­kom bu­de pre­dá­vať So­ny Xpe­ria E za 1 € me­sač­ne k pau­šá­lom Hap­py M, L, XL vo­la­nia XL resp. za 4 € me­sač­ne k Hap­py XS a S. Ďal­šie ce­ny náj­de­te pria­mo na na­šej inter­ne­to­vej strán­ke: te­le­kom.sk/xpe­ria-e

So­ny Xpe­ria L je smar­tfón stred­nej trie­dy a po­nú­ka 4,3" dis­plej s roz­lí­še­ním 480x854 pixlov i dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor. No­vin­ka má aj 8-me­ga­pixlo­vý fo­toa­pa­rát a bo­ha­té mul­ti­me­diál­ne fun­kcie.

Te­le­kom ju po­núk­ne za 1 € me­sač­ne k Hap­py XL, 3 € me­sač­ne k Hap­py L a XL vo­la­nia a za 5 € me­sač­ne k Hap­py XS, S a M. Ďal­šie ce­ny náj­de­te pria­mo na na­šej strán­ke: te­le­kom.sk/xpe­ria-l-red resp. te­le­kom.sk/xpe­ria-l-black. Te­le­kom to­tiž po­núk­ne tú­to no­vin­ku v dvoch fa­reb­ných va­rian­toch: čier­nom i čer­ve­nom.

So­ny Xpe­ria Tab­let Z je skve­lá no­vin­ka od ja­pon­ské­ho vý­rob­cu a po­nú­ka ele­gant­ný di­zajn iba s hrúb­kou 6,9mm. Je vy­ba­ve­ný konštruk­ciou od­ol­nou vo­či pra­chu a vo­de po­dob­ne ako smar­tfón Xpe­ria Z a po­nú­ka 10,1" dis­plej s roz­lí­še­ním 1920x1200 pixlov.

Te­le­kom po­núk­ne tab­let So­ny Xpe­ria Z za 16 € me­sač­ne k prog­ra­mom Hap­py M, L, XL vo­la­nia a XL. Pre os­tat­né pau­šá­ly bu­de dos­tup­ný od 129 €, ďal­šie ce­ny náj­de­te pod tým­to od­ka­zom: te­le­kom.sk/xpe­ria-tab­let-z

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter