Do siete O2 si tento rok prenieslo číslo už takmer 42 tisíc zákazníkov

Zá­kaz­ní­ci mo­bil­ných slu­žieb si už do sie­te O2 pre­nies­li k 31. mar­cu 2013 cel­ko­vo od spus­te­nia auto­ma­tic­kej pre­no­si­teľ­nos­ti te­le­fón­ne­ho čís­la 545 785 SIM ka­riet. Len ten­to rok sa k uve­de­né­mu dá­tu­mu do sie­te O2 pre­nie­slo 41 920 te­le­fón­nych čí­sel.

„Pre­nos te­le­fón­ne­ho čís­la je po­pu­lár­nou služ­bou, kto­rú zá­kaz­ní­ci vy­uží­va­jú veľ­mi čas­to. Pres­ne o to nám vždy iš­lo, aby si zá­kaz­ní­ci uve­do­mi­li, že čís­lo pat­rí im," uvied­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa O2.

Do sie­te O2 si od ro­ku 2008 do 31. mar­ca 2013 pre­nies­li zá­kaz­ní­ci cel­ko­vo 545 785te­le­fón­nych čí­sel. Len ten­to rok si zá­kaz­ní­ci do O2 pre­nies­li už 41 920 SIM ka­riet, z kto­rých do O2 priš­lo z Oran­geu 26 187 a od ope­rá­to­ra Te­le­kom 15 733.

Trend pre­no­su te­le­fón­ne­ho čís­la je stá­le vý­raz­ne v pros­pech O2. Zo sie­te O2 sa do kon­ku­ren­čných sie­tí pre­nie­slo v pr­vých troch me­sia­coch 15 227 te­le­fón­nych čí­sel. Od ro­ku 2008 do 31. mar­ca 2013 si zo sie­te O2 ku kon­ku­ren­cii zá­kaz­ní­ci pre­nies­li cel­ko­vo 47 870 te­le­fón­nych čí­sel.

Zdroj: O2Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter