HP uvádza na trh historicky najväčšie rozšírenie portfólia svojich StorageWorks systémov

V rámci svojho historicky najvýznamnejšieho rozšírenia portfólia riešení ukladania údajov, spoločnosť HP uviedla na trh viaceré nové produkty a služby, ktorých účelom je riešiť naliehavé problémy zákazníkov, spojené s ukladaním údajov a zvýšiť podiel spo

V rámci svojho historicky najvýznamnejšieho rozšírenia portfólia riešení ukladania údajov, spoločnosť HP uviedla na trh viaceré nové produkty a služby, ktorých účelom je riešiť naliehavé problémy zákazníkov, spojené s ukladaním údajov a zvýšiť podiel spoločnosti na globálnom trhu s úložnými riešeniami, ktorého hodnotu analytická firma IDC odhadla na viac ako 63 miliárd amerických dolárov.

 

Nové a zdokonalené riešenia sú výsledkom investícií, inovácií a aliancií uskutočnených v rámci portfólia systémov HP StorageWorks, ktoré boli navrhnuté tak, aby pomáhali zákazníkom „zapojiť informácie do práce“. Hĺbková integrácia, ktorá sa uskutočnila v rámci celého HP portfólia riešení ukladania údajov, priniesla do zákazníckych IT prostredí vyššiu efektivitu vďaka využitiu prvenstva spoločnosti HP v oblasti serverov, správcovských softvérových riešení a služieb – čím posunula firmy o krok bližšie k ich premene na adaptívne podniky (Adaptive Enterprises), schopné synchronizovať obchodné operácie s IT zdrojmi za účelom profitovania zo zmien.

„Zákazníci hľadajú riešenia ukladania údajov, ktoré by im pomohli zjednodušovať úložné prostredia, zvyšovať agilitu a riešiť problémy, spojené s výrazným nárastom objemu ukladaných údajov,“ povedal John McArthur, skupinový viceprezident a generálny riaditeľ, Information Infrastructure, IDC. „Prostredníctvom týchto riešení sa spoločnosť HP zameriava na zvýšenie svojej viditeľnosti a konkurencieschopnosti v širokom portfóliu ponúkaných výrobkov."

 

Medzi najdôležitejšie riešenia patrí rad komplexných BC&A (Business Continuity and Availability) riešení obchodnej kontinuity a dostupnosti, ktoré integrujú dostupnosť, obnoviteľnosť a bezpečnosť do jediného zákazkového riešenia a zahŕňajú aj (ako kritický komponent) vysoko odolné ukladanie údajov:

        HP StorageWorks Enterprise File Services (EFS) Clustered Gateway – spoločnosť HP, zdvihla na trhu NAS riešení najvyššej úrovne latku o ďalší stupienok vyššie tým, že ponúkla úspory na úrovni 50% a viac v porovnaní s konkurenčnými ponukami NetApp a EMC.

        HP StorageWorks EFS WAN Accelerator – akcelerátor, ktorý urýchľuje prístup kancelárskych aplikácií na podnikových pobočkách v rámci WAN (wide-area network) sietí až stonásobne;

        HP StorageWorks 6000 Virtual Library System – systém, ktorý dramatickým spôsobom zvyšuje rýchlosť zálohovania a obnovy údajov po havárii;

        HP StorageWorks 4000, 6000 a 8000 Enterprise Virtual Arrays – virtuálne polia, ktoré sú výrazným zlepšením a expanziou rodiny EVA riešení, pričom vlastníkom diskových polí aj naďalej ponúkajú najnižšie náklady v rámci odvetvia;

        HP StorageWorks Enterprise Modular Library E-series – rad, ktorý rozširuje rodinu HP podnikových modulárnych knižníc, predstavujúcich ideálny doplnok k vyššie uvedeným EVA systémom;

        Information Lifecycle Management (ILM) Services – služby, ktoré využívajú hlboké vedomosti spoločnosti HP v oblasti obchodných, technických a priemyselných požiadaviek;

        Fast Recovery Solutions – riešenia, ktoré umožňujú obnovu databáz Microsoft® Exchange v priebehu niekoľkých minút (namiesto niekoľkých hodín).

 

„Každý deň nám naši zákazníci prízvukujú, že musia ďalej zlepšovať svoju obchodnú kontinuitu, konsolidovať svoje úložné systémy a servery, dodržiavať čoraz väčší počet zákonných požiadaviek, zjednodušovať správu ukladania údajov a ďalej pokračovať v budovaní infraštruktúry, ktorá je schopná prispôsobovať sa zmenám na trhu,“ povedal Neal Clapper, viceprezident, StorageWorks Division, HP EMEA. „Uvedené riešenia sú dôkazom, že sme prostredníctvom nášho širokého portfólia správnym spôsobom vystihli všetky problémy, ktorým čelia naši zákazníci v oblasti ukladania údajov, a to formou investícií, umožňujúcich zapojiť informácie do práce.“

 

Inovácie, ktoré menia pravidlá hry

Nový klastrovaný gateway HP StorageWorks Enterprise File Services (EFS) Clustered Gateway je prvým prienikom spoločnosti HP do oblasti podnikových NAS riešení, ktoré sú v súčasnosti výhradne obhospodarované drahými proprietárnymi systémami. HP EFS klastrovaný gateway umožňuje zákazníkom konsolidovať a virtualizovať jestvujúce NAS úložné riešenia a efektívne riadiť ich potreby, týkajúce sa obsluhy súborov; pritom náklady v porovnaní sú súčasnými riešeniami dosahujú len jednu tretinu až jednu polovicu.

Uvedením vysokodostupných, na štandardoch založených riešení na trh, spoločnosť HP v spojení s kritickými službami, tvoriacimi jadro ponúkaných riešení, pomáha znižovať ceny a zvyšovať výkon aj v tomto sektore.

Problémy, spojené s nedostatočným výkonom WAN riešení, HP StorageWorks EFS WAN akcelerátory odstraňujú elimináciou opakovaného zasielania rovnakých údajov a dramatickým znížením účinkov latencie, čím prinášajú až dvadsaťnásobné zvýšenie efektívnej šírky pásma a až stonásobné zvýšenie priepustnosti súborových, e-mailových a internetových aplikácií.

 

Vďaka uzatvoreným partnerstvám, EFS WAN akcelerátory z dielne HP prinášajú v rámci distribuovaných prostredí výkon, charakteristický pre LAN prostredia, čím zákazníkom umožňujú poskytovať rýchly vzdialený prístup k centralizovaným – a tým viac aj ľahšie kontrolovaným a ochraňovaným – informáciám a nástrojom,  pričom sa súčasne môžu vyhnúť drahým modernizáciám WAN systémov a tradičným problémom, spojeným so zálohovaním údajov na pobočkách.

Systém virtuálnej knižnice HP StorageWorks 6000 znižuje vplyv kritických miest systému, vznikajúcich počas zálohovania údajov a zjednodušuje ich ochranu v rámci SAN systémov. Bezproblémovo sa dokáže integrovať do jestvujúcich záložných aplikácií a možno ho ďalej rozširovať s ohľadom na kapacitu a výkon, pričom sa súčasne zlepšuje celková spoľahlivosť a náklady na MB/s sú v porovnaní s akýmkoľvek iným výrobcom v tejto triede najnižšie.

 

Integrácia s HP StorageWorks Command View Tape Library Software umožňuje zákazníkom spravovať všetky HP podnikové páskové knižnice a systémy virtuálnych knižníc z „jedného stola“, pričom nastavenie a konfigurácia nových virtuálnych knižníc trvá iba niekoľko minút.

 

Posilnenie konkurenčnej pozície HP

Nové podnikové virtuálne polia HP StorageWorks Enterprise Virtual Arrays (EVA) s komplexnou modernizáciou EVA softvéru a aplikácií, prinášajú vlastníkom diskových polí najnižšie celkové náklady v rámci odvetvia, vyšší výkon, výrazné zvýšenie kapacity (od 35 to 70 terabajtov) a spoľahlivú platformu, určenú na replikáciu údajov v podnikoch všetkých veľkostí.

Rad nových páskových knižníc HP StorageWorks Enterprise Modular Library (EML) E-series zahŕňa škálovateľné podnikové páskové knižnice základnej úrovne (schopné pojať 103 až 440 kusov páskových kaziet), ktoré zjednodušujú a sprehľadňujú ochranu údajov a ich obnovu. Tieto páskové knižnice obsahujú rozšírenú HP architektúru páskových knižníc (HP Extended Tape Library Architecture) a sú pokryté komplexnými testami kompatibility Enterprise Backup Solutions. Pripojenie EML páskovej knižnice k novým produktom HP StorageWorks EVA prináša výrazné zlepšenie v porovnaní s konkurenčnými ponukami.

 

Riešenie rýchlej obnovy HP StorageWorks Fast Recovery Solution (FRS) 2003 pridáva k databázam Exchange Server 2003, pracujúcim na systéme Windows Server 2003 Enterprise alebo Data Center Editions funkciu rýchlej obnovy a vytvára schopnosť obnovovať databázy v priebehu minút (a nie hodín). Jeho ľahko zrozumiteľné grafické používateľské rozhranie zahŕňa aj funkciu obnovy jednotlivých databáz, pričom ostatné databázy zostávajú v tomto čase on-line.

 

Rámec služieb HP StorageWorks ILM Services Framework – prvý kompletný súbor konzultačných, podporných a správcovských služieb v rámci odvetvia, určený pre produkty z dielne viacerých výrobcov – umožňuje ušiť informačné prostredie presne na mieru potrieb zákazníka s najpriaznivejšou cenou. Prvé ILM služby, ktoré boli uvedené na trh v tomto rámci, zahŕňajú:

        ILM Discovery Workshop – služba, ktorá buduje premostenia medzi obchodnými činnosťami a IT zdrojmi, s cieľom dosahovať maximálnu pridanú hodnotu z ILM riešení. Táto služba zároveň prináša aj prípadové štúdie a príklady riešení, ktoré uľahčujú vytváranie konsenzu medzi obchodnými a IT vedúcimi pracovníkmi, týkajúceho sa oblastí ILM;

        ILM Data and Information Discovery – služba, pomáhajúca identifikovať typy údajov prostredníctvom detailného auditu jestvujúceho úložného a dátového prostredia, za účelom zistenia ich obchodného využitia a hodnôt;

        ILM Business Requirements Analysis – služba, umožňujúca komplexne porozumieť obchodným potrebám a požiadavkám pri vývoji ILM riešenia, s cieľom pomôcť zákazníkom lepšie chápať a určovať vlastné obchodné, funkčné, technické a implementačné potreby;

        ILM Business Value Analysis – služba, vyhodnocujúca finančný dopad prostredníctvom použitia nástrojov na výpočet návratnosti investícií, využívajúcich priemyselné hodnoty a špecifické parametre zákazníkov;

        ILM Solution Architecture Blueprint – služba, ktorá určuje architektúru riešenia, analyzuje jeho životaschopnosť, dokumentuje všetky hlavné prvky dizajnu a následne dokáže naplánovať danú implementáciu;

        ILM Policy Definition – služba, vytvárajúca súbor zásad v oblasti archivácie a opätovného získavania údajov, s cieľom pomôcť pri riešení rôznych zákonných, súdnych, prevádzkových a obchodných potrieb konečných používateľov. Nové zásady podľa určenia zákazníka zmapujú špecifické vyhlášky a zvyklosti v rámci daného odvetvia a následne zdokumentujú pre účely implementácie;

        Legacy Data Load – služba, ktorá pomáha vykonávať náročnú migráciu historických informácií do efektívneho ILM prostredia.

Zlepšenia a modernizácie produktov ukladania údajov v rámci HP portfólia zahŕňajú:

        Diskové polia HP StorageWorks XP12000/1024/128 – prinášajú vyššiu dostupnosť do kritických IT prostredí;

        Skartovač údajov HP StorageWorks XP Data Shredder – znižuje náklady a zlepšuje dodržiavanie predpisov prostredníctvom bezpečného uvoľňovania diskového priestoru v rámci diskových polí;

        Balík služieb HP ProLiant Storage Server iSCSI Feature Pack – pridáva aplikačné úložné služby k súborovej a tlačovej službe v rámci NAS HP StorageWorks produktov; 

        Riešenie HP StorageWorks Scalable File Share – poskytuje stonásobne vačšiu šírku pásma ako Linux klaster;

        Riešenie HP StorageWorks Business Copy EVA – prináša cenovo priaznivú a účinnú lokálnu replikáciu, vyznačujúcu sa jednoduchým použitím prostredníctvom point-in-time kopírovacej funkcie, určenej pre polia HP StorageWorks;

        Riešenie HP StorageWorks Command View EVA – využíva virtualizačnú technológiu EVA za účelom kompletnej správy diskového poľa;

        Riešenie HP StorageWorks Continuous Access EVA – aplikácia na úrovni riadiacej jednotky diskového poľa, ktorá vykonáva replikáciu medzi poľami HP StorageWorks v reálnom čase;

        Riešenie HP StorageWorks Secure Pathmulticestná, vysokodostupná softvérová aplikácia, ktorá riadi a zachováva nepretržitý prístup k údajom v rámci HP úložných systémov.

 

Viac informácií o ponukách HP StorageWorks možno získať na adrese www.hp.com/go/storageworks.

 

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Autodesk prináša SketchBook Mobile na pulty App Store
Jedinečná mobilná dizajnérska aplikácia od Autodesku prináša prvotriedne nástroje na kreslenie a skicovanie pre zariadenie iPhone a iPod touch. čítať »
 
Silicon Power ponuka profesionálnu Compact Flash Card 600X
So stále rastúcou popularitou fotografovania, je veľmi dôležité správne vybrať kvalitné pamäťové médium! Silicon Power Inc, popredný výrobca flash pamätí, hrdo oznámil zavedenie najnovšej profesionálnej verzie Compact Flash Card 600X. čítať »
 
Nové atramentové tlačiarne HP Deskjet F2480 a HP Deskjet F4580
Jednoduchú tlač za dostupné ceny ponúkajú domácim používateľom atramentové tlačiarne HP Deskjet F2480 a HP Deskjet F4580. čítať »
 
HP a GS1 Canada vyvinuli službu cloudu, ktorá zefektívni proces sťahovania výrobkov z predaja
Spoločnosť HP spolu s kanadskou pobočkou poprednej globálnej neziskovej organizácie GS1, ktorá sa zaoberá odstraňovaním neefektívnosti v dodávateľských reťazcoch, predstavili novú službu cloudu na sledovanie a odstraňovanie potenciálne nebezpečných potravín z dodávateľského reťazca. čítať »
 
Panda 2010 kompatibilná s Windows 7
Panda Security, priekopník bezpečnostných riešení na báze vzdialenej inteligencie (tzv. „cloud security“), pripravila beta verzie svojich bezpečnostných riešení radu 2010, ktoré sú kompatibilné s Windows 7. čítať »
 
Procesor Intel CE Media, pokročilá 3-D technológia, zavedenie inteligentných sietí do interaktívnej televízie
Televízia ako zariadenie aj ako zážitkový nástroj dosiahol svoj vrchol. Top manažéri spoločnosti Intel, Eric Kim and Justin Rattner, na Intel Developer fóre zasvätili úvodnú reč diskusii o tom, čo je potrebné, aby sa internet v celej svojej šírke dostal do televízneho vysielania. čítať »
 
Nová štýlová a moderná skupina AirLive WN-200
AirLive, jedna z najpokrokovejších celosvetových značiek pre siete a komunikačné zariadenia predstavila najnovšie prírastky do skupiny 11n – smerovač WN-200R a USB kľúč WN-200USB. čítať »
 
Nové multimediálne prehrávacie a úložné centrum Toshiba StorE TV
Spoločnosť Toshiba Europe GmbH dnes predstavila zariadenie StorE TV, externý pevný disk optimalizovaný pre multimediálne aplikácie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter