Telekom štartuje predaj iPhonu 6 už zajtra, poznáme ceny

iP­ho­ne 6 bu­de k dis­po­zí­cii v troch veľ­kos­tiach - 16, 64 a 128 GB.

16 GB ver­zia sa bu­de pre­dá­vať za pl­nú ce­nu 699 €. Pri Hap­py pla­tia nas­le­du­jú­ce ce­ny:

- 10 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py Pro­fi
- 13 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py XXL
- 16 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py XL
- 18 € me­sač­ne (+ 99 € akon­tá­cia) pre Hap­py L a XL vo­la­nia
- 20 € me­sač­ne (+ 99 € akon­tá­cia) pre Hap­py M

64 GB ver­zia sa bu­de pre­dá­vať za pl­nú ce­nu 799 €. Pri Hap­py pla­tia nas­le­du­jú­ce ce­ny:

- 14 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py Pro­fi
- 17 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py XXL
- 20 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py XL
- 22 € me­sač­ne (+ 99 € akon­tá­cia) pre Hap­py L a XL vo­la­nia
- 24 € me­sač­ne (+ 99 € akon­tá­cia) pre Hap­py M

128 GB ver­zia sa bu­de pre­dá­vať za pl­nú ce­nu 899 €. Pre Hap­py pla­tia nas­le­du­jú­ce ce­ny:

- 18 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py Pro­fi
- 21 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py XXL
- 24 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py XL
- 26 € me­sač­ne (+ 99 € akon­tá­cia) pre Hap­py L a XL vo­la­nia
- 28 € me­sač­ne (+ 99 € akon­tá­cia) pre Hap­py M

iP­ho­ne 6 Plus bu­de k dis­po­zí­cii v dvoch veľ­kos­tiach - 16 a 64 GB.

16 GB ver­zia sa bu­de pre­dá­vať za pl­nú ce­nu 799 €. Pre Hap­py pla­tia nas­le­du­jú­ce ce­ny:

- 14 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py Pro­fi
- 17 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py XXL
- 20 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py XL
- 22 € me­sač­ne (+ 99 € akon­tá­cia) pre Hap­py L a XL vo­la­nia
- 24 € me­sač­ne (+ 99 € akon­tá­cia) pre Hap­py M

64 GB ver­zia sa bu­de pre­dá­vať za pl­nú ce­nu 899 €. Pri Hap­py pla­tia nas­le­du­jú­ce ce­ny:

- 18 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py Pro­fi
- 21 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py XXL
- 24 € me­sač­ne (+ 49 € akon­tá­cia) pre Hap­py XL
- 26 € me­sač­ne (+ 99 € akon­tá­cia) pre Hap­py L a XL vo­la­nia
- 28 € me­sač­ne (+ 99 € akon­tá­cia) pre Hap­py M

iP­ho­ne 6 a iP­ho­ne 6 Plus bu­dú v pr­vých týž­dňoch dos­tup­né na pre­daj len cez e-shop Te­le­ko­mu. Sa­mos­tat­ná strán­ka ve­no­va­ná iP­ho­nu 6 a iP­ho­nu 6 Plus je pre zá­kaz­ní­kov tu: http://www.te­le­kom.sk/ip­ho­ne6

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter