TS: Orange prichádza s programom Orange garancia

Orange od 15. mája opäť posúva možnosti telekomunikačného trhu na Slovensku a predstavuje program Orange garancia. Ide o unikátny princíp garancie takého postupu na predajných miestach, ktorý zákazníkom na základe detailnej analýzy ich užívateľského správania umožní získať paušál, aký zodpovedá ich komunikačným potrebám.

Potreby zákazníkov fakturovaných služieb, ktorých počet v týchto dňoch v Orangei už dosiahol hranicu dvoch miliónov, sú rôznorodé. Dlhodobým strategickým cieľom Orangeu je uspokojiť potreby celého tohto širokého spektra zákazníkov. Od 15. mája preto zavádza na svojich predajných miestach zásadnú inováciu - unikátny prístup k zákazníkom, ktorí sa rozhodnú predĺžiť zmluvu pre niektorý z hlasových užívateľských programov. Garantuje, že na základe detailnej analýzy ich užívateľského správania im pripraví ponuku šitú na mieru. Aby mohol svojim zákazníkom tento princíp garantovať, vybavil Orange všetky svoje predajné miesta technologickou novinkou, ktorá umožní podrobnú diagnostiku ich užívateľského správania za posledné tri mesiace. Prehľadne zobrazí, aká je štruktúra ich hlasových a dátových služieb či SMS správ, a na základe tejto analýzy navrhne zákazníkom individuálnu ponuku šitú na mieru.

Túto inovatívnu novinku, ktorá je predovšetkým nástrojom na strane zákazníka, prináša spoločnosť Orange Slovensko ako prvá z pobočiek skupiny France Telecom. Diagnostika užívateľského správania uľahčuje zákazníkovi proces nákupného rozhodovania. Pracuje pritom so skutočným profilom zákazníka a vyhodnocuje jeho telekomunikačnú spotrebu za posledný štvrťrok. Program Orange garancia tak predstavuje zásadnú zmenu v prístupe k obsluhe zákazníka na predajných miestach Orangeu.

„Náš nový prístup na predajných miestach sme povýšili na princíp, pretože veríme, že bude mať pre zákazníkov porovnateľný prínos ako prvý korunový telefón, zavedenie sekundovej tarifikácie od prvej sekundy či nekonečné hovory - ktorými sme od základov zmenili fungovanie slovenského telekomunikačného trhu. Prehľadná a detailná diagnostika umožní zákazníkom vybrať si v konečnom dôsledku lepšie a výhodnejšie. Je to jednoznačne nástroj na strane zákazníka, ktorý prinášame ako prvý operátor na Slovensku aj v skupine France Telecom,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Pavol Lančarič.

Zdroj: TS OrangeOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter