TS: Riadne valné zhromaždenie Slovak Telekomu schválilo vyplatenie dividend v celkovom objeme 132 933 443 eur

Riadne valné zhromaždenie (ďalej len ”RVZ”) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sa  konalo v Bratislave, schválilo okrem iného ročnú účtovnú závierku a Ročnú správu za rok 2009, rozdelenie hospodárskeho výsledku za minulý rok, vyplatenie dividend akcionárom a personálne zmeny v Predstavenstve a Dozornej rade spoločnosti. RVZ Slovak Telekomu, a.s. schválilo individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2009 podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (tzv. International Financial Reporting Standards – IFRS). RVZ schválilo zároveň Ročnú správu za rok 2009, ktorá je od dnešného dňa prístupná na stránke www.slovaktelekom.sk.

RVZ Slovak Telekomu, a.s. schválilo vyplatenie dividend akcionárom v celkovom objeme 132 933 443 eur. Termín výplaty dividend je 4. máj 2010. Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorý vlastní 15% akcií spoločnosti Slovak Telekom, a.s., bude celkovo vyplatených 19 940 016 eur. Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá vlastní 34% akcií, bude celkovo vyplatená suma 45 197 370 eur. Akcionár Deutsche Telekom AG s 51%-ným podielom akcií, získa celkovo dividendy v objeme 67 796 055 eur.

Na RVZ sa vzdal funkcie člena Predstavenstva Lutz Schade, na jeho miesto bol zvolený a novým členom Predstavenstva sa stal Albert Pott.
Svojich funkcií sa na RVZ vzdali doterajší člen a predseda Dozornej rady Wolfgang Hauptmann a dvaja členovia Dozornej rady Norbert Schmidt a Dr. Albert Matheis. Za nového člena a predsedu Dozornej rady bol zvolení Andreas Hesse a za nových členov Dozornej rady Cornelia Elisabeth Sonntag a Dr. Hans-Peter Schultz.

Zdroj: TS Slovak TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter