Rebríček patentov technologických spoločností

Spo­loč­nosť IBM opäť kra­ľu­je reb­ríč­ku pa­ten­tov v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých. Za mi­nu­lý rok sa jej po­da­ri­lo za­re­gis­tro­vať spo­lu 7355 pa­ten­tov.

V ob­las­ti kog­ni­tív­nej vý­poč­to­vej tech­ni­ky a ume­lej in­te­li­gen­cie vy­ná­lez­co­via vy­vi­nu­li nap­rík­lad no­vé tech­no­ló­gie, kto­ré mô­žu po­môcť stro­jom nau­čiť sa roz­poz­ná­vať emó­cie. V kog­ni­tív­nej ére nás bu­dú stro­je stá­le viac po­čú­vať a ​​ho­vo­riť s na­mi. Na roz­diel od tra­dič­ných po­čí­ta­čov sa kog­ni­tív­ne sys­té­my bu­dú ve­dieť pou­čiť z vlas­tných skú­se­nos­tí. Reb­rí­ček fi­riem, kto­rým sa v ro­ku 2015 po­da­ri­lo v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých za­re­gis­tro­vať naj­viac pa­ten­tov:

1.

IBM

7,355

2.

Sam­sung

5,072

3.

Ca­non

4,134

4.

Qual­comm

2,900

5.

Goog­le

2,835

6.

Tos­hi­ba

2,627

7.

So­ny

2,455

8.

LG Elec­tro­nics

2,242

9.

In­tel

2,048

10.

Mic­ro­soft

1,956


Zdroj: IFI CLAIMS Pa­tent Servic­es


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter