LG predstavuje nové smartfóny K Series

Smar­tfó­ny K Se­ries ako pr­vé po­núk­nu špe­ciál­ny povrch evo­ku­jú­ci ok­ru­hlia­ky a štý­lo­vý di­zajn v za­kri­ve­nom, mo­der­nom vy­ho­to­ve­ní pre mlad­ších zá­kaz­ní­kov. Di­zajn The glos­sy pebb­le je dopl­ne­ný no­vým 2.5D Arc Glass na hlad­ký št­ýl, kto­rý je mož­ný vďa­ka vy­ne­chaniu boč­ných tla­či­diel te­le­fó­nu. Di­zajn in­špi­ro­va­ný prí­ro­dou ro­bí z K10 a K7 exklu­zív­ne a luxus­ne vy­ze­ra­jú­ce mo­de­ly. Za­dný kryt má špe­ciál­nu vzo­ro­va­nú povr­cho­vú úp­ra­vu, vďa­ka kto­rej smar­tfó­ny dob­re sad­nú do ru­ky pri akom­koľ­vek úchy­te.

Kľú­čo­vé špe­ci­fi­ká­cie K10

Či­po­vá súp­ra­va: LTE: 1,2 GHz or 1,3 GHz Quad-Co­re / 1,14 GHz Oc­tu-Co­re 3G: 1,3 GHz Quad-Co­re

Dis­plej: 5,3" HD In-cell Touch

Pa­mäť: RAM: 2 GB / 1,5 GB / 1 GB ROM: 16 GB / 8 GB

Fo­toa­pa­rát: LTE: za­dný 13 Mpx, pred­ný 8 Mpx / 5 Mpx

3G: za­dný 8 Mpx, pred­ný 8 Mpx / 5 Mpx

Ba­té­ria: 2300 mAh

Ope­rač­ný sys­tém: An­droid 5.1 Lolli­pop

Roz­me­ry: 146,6 × 74,8 × 8,8 mm

Sieť: LTE / 3G

Far­ba: Bie­la / In­di­go / Zla­tá

Os­tat­né: 2.5D Arc Glass / Ges­tu­re Shot / Tap and Shot / Ges­tu­re Inter­val Shot

Kľú­čo­vé špe­ci­fi­ká­cie K7

Či­po­vá súp­ra­va: LTE: 1 GHz Quad-Co­re 3G: 1,3 GHz Quad-Co­re

Dis­plej: 5,0" FWVGA In-cell Touch (LTE) / On-cell Touch (3G)

Pa­mäť: RAM: 1,5 GB / 1 GB ROM: 16 GB / 8 GB

Fo­toa­pa­rát: 8 Mpx / 5 Mpx

Ba­té­ria: 2125 mAh

Ope­rač­ný sys­tém: An­droid 5.1 Lolli­pop

Roz­me­ry: LTE: 143,6 × 72,5 × 8,9 mm 3G: 143,6 × 72,5 × 9,05 mm

Sieť: LTE / 3G

Pri­po­je­nie: NFC / Blue­tooth 4.2 / GPS / Glo­nass / Wi-Fi 802.11 ac

Far­ba: LTE: Ti­tan 3G: Bie­la / Čier­na / Zla­tá

Os­tat­né: 2.5D Arc Glass / Ges­tu­re Shot / Ges­tu­re Inter­val Shot / Tap and Shot

LG-K-Series-design-1-768x431.jpg

Špe­ci­fi­ká­cie sa mô­žu lí­šiť pod­ľa jed­not­li­vých tr­hov.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter