CES 2016: Technológie Intelu na kreativitu

Zá­ver tla­čo­vej kon­fe­ren­cie In­te­lu na veľtr­hu CES 2016 v Las Ve­gas pat­ril krea­ti­vi­te, pres­nej­šie ukáž­kam mož­nos­tí pou­ži­tia tech­no­ló­gií v hud­be, mó­de a iných ume­lec­kých od­vet­viach. Keď­že ume­nie je o vní­ma­ní, pri­ná­ša­me len ob­ra­zo­vú re­por­táž. Ak vás za­uja­la, poz­ri­te si pos­led­nú štvr­ti­nu vi­deo­záz­na­mu tla­čo­vej kon­fe­ren­cie.

Intel hudba1.PNG

Hu­dob­ník A. R. Rah­ma vy­lu­dzu­je tó­ny po­mo­cou zme­ny po­lo­hy ná­ram­kov

Intel saty1.PNG

Intel saty2.PNG

Mód­na návr­hár­ka Bec­ca McCha­ren pre­zen­to­va­la ša­ty vy­tla­če­né na 3D tla­čiar­ni, vy­uží­va­jú­ce čip In­tel Cu­rie a ak­čné čle­ny na zme­nu tva­ru

Intel šaty3.PNG

Intel šaty4.PNG

Plat­for­ma Cu­rie sa vy­uží­va aj v špor­to­vej podpr­sen­ke navr­hnu­tej Bec­cou McCha­ren. Špor­tov­ky­ni pos­ky­tu­je maximál­ny kom­fort vrá­ta­ne vy­hrie­va­nia a ven­ti­lá­cieOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter