Samsung Gear VR ukázaný, vyjde začiatkom budúceho roka

Vir­tuál­ne oku­lia­re Sam­sun­gu sa nám pos­tup­ne pred­sta­vu­jú a naz­na­ču­jú is­té úp­ra­vy fun­kcií op­ro­ti kon­ku­ren­cii. Tá je za­me­ra­ná hlav­ne na hry, za­tiaľ čo Sam­sung chce mie­riť aj na ap­li­ká­cie a vi­deá.

Pri­dá­va tak hlav­ne ma­lý touch­pad, kto­rý umož­ní ov­lá­dať me­nu ale­bo rov­no ap­li­ká­cie. Zvlášt­ny prí­da­vok je aj pries­vit­né tla­čid­lo, kto­ré há­dam ne­bu­de spô­so­bo­vať svie­te­nie svet­la na pra­vý dis­plej.

Sam­sung Gear VR bu­de fun­go­vať ako dopl­nok k mo­bi­lu, kto­rý si pri­po­jí­te cez ká­bel USB. Har­dvér si ro­bí Sam­sung sám, za­tiaľ čo sof­tvér dal spra­viť Ocu­lu­su. O ich spo­lup­rá­ci sme už po­ču­li dáv­nej­šie.

samsung-gear-vr.jpg

Oku­lia­re bu­dú pred­ve­de­né v sep­tem­bri na kon­fe­ren­cii IFA a nás­led­ne na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii Ocu­lus bu­de Sam­sung roz­dá­vať vý­vo­já­rom dev­ki­ty a zrej­me im rov­no dá aj oku­lia­re. Vy­jsť by už ma­li za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter