Nokia predstavila inteligentné nohavice s nabíjacou technológiou Qi

Čo by moh­lo spá­jať smar­tfó­ny s mód­nym ob­le­če­ním? Zdá sa, že No­kia naš­la ten­to prie­seč­ník. Pred­sta­vi­la to­tiž nie­čo, čo mož­no cha­rak­te­ri­zo­vať ako „no­ha­vi­ce na bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie".

Pri ich návr­hu spo­lup­ra­co­va­la s mód­nym návr­há­rom Adrie­nom Sau­va­geom. Ide o oby­čaj­né no­ha­vi­ce vy­ba­ve­né bez­drô­to­vou na­bí­ja­cou dos­kou No­kia DC-50. A hneď je všet­ko prip­ra­ve­né na spus­te­nie na­bí­ja­nia aké­ho­koľ­vek te­le­fó­nu pod­po­ru­jú­ce­ho tech­no­ló­giu Qi.

Nokia_nabijacie_nohavice.jpg

A od­kiaľ čer­pá ener­giu sa­ma na­bí­jač­ka? Tá je ta­kis­to bez­drô­to­vá a má vsta­va­nú 2400 mAh ba­té­riu. Mož­no sa to zdá tro­chu sple­ti­té - na­bí­jať no­ha­vi­ce na to, aby ste ni­mi moh­li na­bí­jať te­le­fón. No ele­gan­ciu to­mu­to ná­pa­du roz­hod­ne ne­mož­no uprieť.

Zdroj: poc­ket­now.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter