Video: Ako funguje nedotykové ovládanie Leap Motion v praxi

O pro­jek­te s náz­vom Leap Mo­tion sme vás už in­for­mo­va­li. Ma­lá ška­tuľ­ka, kto­rá sa pri­pá­ja do por­tu USB, sí­ce vy­uží­va na ov­lá­da­nie po­čí­ta­ča ru­ku pou­ží­va­te­ľa, no ten sa ne­mu­sí do­tý­kať dis­ple­ja. Pô­vod­ne sa ov­lá­dač mal za­čať pre­dá­vať v má­ji.

Spus­te­nie pre­da­ja sa však od­su­nu­lo, auto­ri te­raz uvá­dza­jú ter­mín 22. jú­la. Ako „od­škod­ne­nie“ však po­nú­ka­jú za­ují­ma­vé vi­deo, kto­ré uka­zu­je, ako vy­ze­rá ne­do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie v praxi. Uvi­dí­te, ako sa dá pr­stom kli­kať, zoo­mo­vať, ro­lo­vať a pod. Dlaž­di­co­vé pros­tre­die je na ta­ké­to ov­lá­da­nie veľ­mi vhod­né, pre­to emu­lá­ciu my­ši zrej­me pri­ví­ta­jú naj­mä pou­ží­va­te­lia Win­dows 8, kto­rí ne­ma­jú za­ria­de­nia s do­ty­ko­vým dis­ple­jom.

No Leap Mo­tion pod­po­ru­je aj star­ší ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­sof­tu, nes­kôr sa doč­ka­jú aj ma­ji­te­lia po­čí­ta­čov od App­lu, na pod­po­re OS X sa pra­cu­je.

Video:


Zdroj: pcworld.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter