Pre obal je najlepším tvarom pyramída

pyramida.jpg Keby mali fyzici obchod s cukrovinkami, boli by automaty na žuvačky plné pyramíd. Ukazuje sa, že štvorsten je najideálnejší tvar na náhodné naplnenie nádoby, do ktorej tak netreba tovar pozorne ukladať.

Alexander Jaoshvili z Newyorskej univerzity plnil a triasol nádobami so štvorstennými hracími kockami. Zistil, že ihlany zaplnili nádobu až na 76 %. Na porovnanie: náhodne usporiadané gule zaplnia objem na 64 % a elipsoidy vyplnia maximálne 74 % nádoby. Práca vedcov pohne svetom spotrebného tovaru, má však význam aj pri vytváraní pevnejších materiálov. Výskumy ukázali, že tento tvar udržia na mieste len jeho bezprostrední susedia, čo sťažuje oddelenie jednotlivých častí celku. Na druhej strane stoja gule, ktoré dokážu hýbať aj iné prvky, vzdialené až do šiestich priemerov jednej z nich.

Štvorsteny dokážu zaplniť ešte viac priestoru, treba ich však usporiadať. Vtedy môžu zaplniť až 82 % objemu. Vedci však stále nevedia, či neexistuje ešte lepšia náhodná konfigurácia, ktorá pravidelné usporiadanie prekoná.

Ľudia si väčšinou myslia, že usporiadanie tvarov dokáže zaplniť najviac miesta, neexistuje však rozumný dôvod dokazujúci pravdivosť tejto teórie. Vedci nevedia vylúčiť, že najhustejšie rozmiestnenie štvorstenov bude náhodné. Pomôcť by mohli ďalšie simulácie.

Existujú však aj zložitejšie tvary než pyramída či guľa, ktoré ešte len čakajú na preskúmanie, takže optimálny tvar môže byť ešte stále tajomstvom.

Zdroj: eQuarkOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter