Stojíme na prahu novej éry pevných diskov

Hitachi Global Storage Technologies Inc. (HGST) má na svojom konte nový úspech, keď sa jej podarilo dosiahnuť na povrchu pevného disku rekordnú hustotu záznamu dát na úrovni 230 Gb/in², čo je takmer 4,5 GB/cm², čím prekonala rekord spoločnosti Toshiba, ktorá oznámila v decembri minulého roka uloženie 206 Gb dát na in². Čítacia/zapisovacia hlavička sa pritom pohybovala nad povrchom média vo vzdialenosti len 10 nm. Takáto hustota záznamu umožňuje skonštruovať 3,5" pevný disk s kapacitou 1 TB alebo 1" pevný disk s kapacitou 20 GB. Pokrok bol dosiahnutý nahradením súčasného longitudinálneho (LR) záznamu dát novým, perpendikulárnym (PR).

 V súčasnosti zapisovacie hlavičky pevných diskov magnetizujú ich povrchy tak, že vytvárajú magneticky polarizované oblasti v pozdĺžnom smere rovnobežne s priebehom stôp. Tento spôsob, používaný pri výrobe pevných diskov päť dekád, by podľa predpokladov mal už v priebehu nasledujúcich dvoch generácií pevných diskov dosiahnuť svoj limit. Technologický strop je podľa odborníkov na úrovni 120 až 130 Gb/in² alebo 2,3 GB/cm². Je spôsobený tzv. superparamagnetickým efektom, pri ktorom vďaka rôznym vplyvom dochádza k demagnetizácii povrchu média a záznam dát sa stáva nestabilným.

Perpendikulárny princíp magnetizuje povrch pevného disku tak, že póly vytvára vertikálne, kolmo na povrch magnetického média, ktoré je na rozdiel od staršej verzie média podporené ešte jednou vrstvou, označenou ako Soft Magnetic Underlayer (SUL). Zapisovacia hlavička je podstatne menšia ako pri LR princípe a podobne je to aj s plochou, ktorú na povrchu média zaberá jedna zmagnetizovaná plôška. To umožňuje zvýšiť hustotu záznamu, pričom sa predpokladá, že v priebehu 5 až 7 rokov to bude až desaťnásobný nárast hustoty.


Hoci spomínaná rekordná hustota 4,5 GB/cm² by mala byť komerčne dostupná až v roku 2007, nové pevné disky s perpendikulárnym záznamom sú už testované používateľmi a modely s nižšou hustotou záznamu na úrovni 2,5 až 2,9 GB/cm² by mali byť na trhu dostupné už koncom tohto roka v podobe 2,5" diskov pre notebooky a iné zariadenia. Aj ostatné spoločnosti zaoberajúce sa výrobou pevných diskov majú v pláne prechod na túto novú technológiu. Spoločnosť Toshiba ohlásila dva 1,8" pevné disky s kapacitou 40 GB a 80 GB, ktoré by mali byť dostupné už v polovici tohto roka. Podobné plány s uvedením pevných diskov s touto technológiou na rok 2005 má aj Seagate Technology. Predpokladá sa, že pevné disky s perpendikulárnym záznamom sa stanú „hlavným prúdom“ už v rokoch 2006 a 2007.

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter