Elektronické mapy odbremenia pilotov

Lufthansa plánuje do konca roka vymeniť mapy v kokpitoch svojich lietadiel za nový systém z vlastného vývoja. Elektronicky generované mapy sa podľa údajov dcérskej IT spoločnosti Lufthansa Systems výrazne odlišujú od máp vyrábaných dosiaľ pomocou nástrojov CAD. Nové riešenie má podporovať vizuálne vnímanie pilotov prostredníctvom jasného usporiadania farieb, zobrazenia s primeranou mierkou a samovysvetľovacími symbolmi. Má uľahčiť prijímanie komplexných informácií a prispieť tak ku zvýšeniu leteckej bezpečnosti.

Nový štandard Lido Route Manual je prvým krokom na ceste k bezpapierovému kokpitu. Väčšina informácií je už v dnes k dispozícii v digitálnej podobe. Konečným cieľom sú dynamicky sa meniace navigačné mapy, pri ktorých sa bude dať stlačením tlačidla zobraziť napríklad približujúci sa búrkový front alebo nefungujúci rádiomaják. Lufthansa chce do konca roku 2005 do svojej databázy zaradiť vyobrazenie okolo 1500 letísk. Nové mapy sa však aj naďalej budú tlačiť, hoci by sa už dnes mohli na displejoch zobrazovať priamo z notebookov. Príčinou sú predpisy, podľa ktorých sa prenosné počítače pri štarte a pristávaní musia bezpečne uložiť. Na zobrazovanie máp aj počas štartov a pristávaní zatiaľ chýba zodpovedajúce hardvérové riešenie.

Zdroj: HandelsblattOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter