Nano Flacon DigiCam - malý fotoaparát s rotormi

Vo sve­te sa roztrhlo vre­ce s lie­ta­jú­ci­mi stroj­mi, kto­ré fo­tia a sní­ma­jú vi­deo. Od hra­čiek až po dra­hé za­ria­de­nia, na kto­ré sa už ne­mu­sí­te báť pri­pev­niť aj drah­ší fo­toa­pa­rát.

Fir­ma Sil­verlit pri­ná­ša na trh skôr hrač­ku. Na­no Fla­con Di­gi­Cam je ma­lý vr­tuľ­ník so vsta­va­ným fo­toa­pa­rá­tom, schop­ným sní­mať fo­tog­ra­fie a nah­rá­vať vi­deo. Ma­lá he­li­kop­té­ra v ce­ne asi 72 do­lá­rov vy­dr­ží po na­bi­tí lie­tať 4 mi­nú­ty, fo­toa­pa­rát za­chy­tá­va ob­raz v roz­lí­še­ní VGA 640 × 480 px.

nano_flacon_digicam1.jpg

nano_flacon_digicam3.jpg

Úpl­né na­bi­tie tr­vá asi 35 mi­nút, dá­ta sa uk­la­da­jú na kar­tu SD. K za­ria­de­niu sa do­dá­va aj ká­bel USB na pre­nos ob­ráz­kov.

Ak si chce­te tú­to hrač­ku kú­piť, mô­že­te tak uro­biť od 18. jú­la na strán­kach vý­rob­cu - Sil­verlit.

nano_flacon_digicam5.jpg

Zdroj: ep­ho­to.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter