Recenzia: Meizu MX4 Pro - vzhľadom iPhone 6, parametrami Galaxy S6

Zá­stup­ca čín­skej znač­ky Mei­zu s náz­vom MX4 Pro si zjav­ne dá­va za cieľ kon­ku­ro­vať sil­ným hrá­čom na tr­hu. Zjed­no­du­še­ne by sa da­lo po­ve­dať, že vzhľa­dom chce pri­po­mí­nať App­le iP­ho­ne 6 a pa­ra­met­ra­mi Ga­laxy S6 od Sam­sun­gu. Či sú tie­to po­ku­sy ús­peš­né, to sa doz­vie­te v na­šom tes­te.

Mei­zu MX4 Pro je po­há­ňa­ný 8-jad­ro­vým pro­ce­so­rom Sam­sung Exynos 5. Pres­nej­šie ide o tan­dem štvo­ri­ce ja­dier ARM Cor­tex-A15 tak­to­va­ných na 2,0 GHz a štvo­ri­ce ja­dier ARM Cor­tex-A7 tak­to­va­ných na 1,5 GHz. Ope­rač­ná pa­mäť do­sa­hu­je na dneš­nú do­bu nad­štan­dar­dné 3 GB. V tom­to te­le­fó­ne je však ta­ká­to ka­pa­ci­ta pri­me­ra­ná a nep­rek­va­pí. Úlož­ný pries­tor, kto­rý sa ne­dá roz­ší­riť pa­mä­ťo­vou kar­tou, má veľ­kosť 16, 32 ale­bo 64 GB. V tes­to­va­nej ver­zii smar­tfón dis­po­no­val 32 GB pries­to­rom. Pou­ží­va­te­ľo­vi zos­ta­ne k dis­po­zí­cii prib­liž­ne 30 GB, čo je po­mer­ne sluš­ný údaj na bež­né uk­la­da­nie dát. Do­mi­nan­tou smar­tfó­nu je dis­plej, kto­rý upú­ta na pr­vý poh­ľad.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter