Sharp ide do mobilov zostra, ukazuje supertenký okraj

Sharp Aquos Plus pri­chá­dza na zá­pad a pri­ná­ša su­per­ten­ký ok­raj. Mo­bil kon­krét­ne prá­ve pri­šiel do USA a po­nú­ka 5-pal­co­vý dis­plej, 720p ob­ra­zov­ku, pro­ce­sor Snap­dra­gon 400, 1,5 GB RAM a 8 GB flas­hu so slo­tom mic­roSD. Dopĺňať do bu­de An­droid 4.4.2 a 2040 mAh ba­té­ria.

Mož­no pa­ra­met­re nie sú prá­ve hi-end, ale dis­plej s ten­ký­mi ok­raj­mi je ove­ľa lep­ší mar­ke­tin­go­vý zá­klad, kto­rým chce Sharp vy­skú­šať ame­ric­ký trh.

Video:


Op­ro­ti to­mu hig­hen­do­vý Aquos Crys­tal X, kto­rý je za­tiaľ exklu­zív­ny pre Ja­pon­sko, už má 5,5-pal­co­vý 1080p dis­plej, CPU Snap­dra­gon 801, 2,3 GHz, 2 GB RAM, 32 GB flas­hu a 2610 mAh ba­té­riu. Ak ten prí­de na zá­pad, má s ním Sharp šan­cu ro­zoh­rať veľ­kú hru a za­úto­čiť na Sam­sung. Mo­bil by mal všet­ko, čo po­nú­ka kon­ku­ren­cia, a na­vy­še aj nu­lo­vý ok­raj. Len by sa mu­sel po­po­náh­ľať, kon­ku­ren­cia ur­či­te nes­pí.

Zo za­ují­ma­vos­tí spo­meň­me, že mo­bil ne­má rep­ro­duk­tor, pou­ží­va di­rect wave re­cei­ver a pri te­le­fo­ná­te mo­bil roz­vib­ru­je dis­plej pri va­šom uchu.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter