Oppo Find 5 sa už dá kúpiť aj v Európe. Poznáme cenu.

Eš­te mi­nu­lý rok sme pí­sa­li o čín­skom vý­rob­co­vi smar­tfó­nov, kto­rý v tej do­be prip­ra­vo­val nao­zaj špič­ku v ob­las­ti smar­tfó­nov. Op­po Find 5 po­núk­ne 5-pal­co­vý Full HD dis­plej s roz­lí­še­ním 1 920 × 1 080 a hus­to­tou pixelov 441 ppi.

Za­ria­de­nie, kto­ré­ho 13-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát s har­dvé­ro­vým vy­ba­ve­ním nas­ní­ma HDR vi­deá a fo­tog­ra­fie po­há­ňa štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon S4 Pro s tak­tom 1,5 GHz. Pod­po­ro­vať ho pri na­tá­ča­ní bu­de 2 GB RAM pa­mäť. Gra­fic­ký čip od Qual­com­mu Ad­re­no 320 do­siah­ne krás­ne vý­sled­ky pri sní­ma­ní vi­dea aj pri 90 FPS. O vý­drž sa pos­ta­rá 2 500 mAh ba­té­ria. Te­le­fón má roz­me­ry 141,8 × 68,8 × 8,86 mm a vá­ži len 149 gra­mov.

Mo­del prí­de v dvoch ver­ziách, 16 GB a 32 GB. Za men­šiu ver­ziu by sme ma­li za­pla­tiť 399 Eur a za 32 GB ver­ziu by sme ma­li za­pla­tiť 429 Eur. K te­le­fó­nu si bu­de­me môcť do­kú­piť aj ne­ja­ké prís­lu­šen­stvo, nap­rík­lad NFC ta­gy či puz­dro. Mo­men­tál­ne te­le­fón náj­de­te v ofi­ciál­nom ob­cho­de.

Tak čo, kú­pi­te si špič­ku za ce­nu mid-en­du? Pred­sa len, ba­té­riu to má lep­šiu ako Sam­sung Ga­laxy S III, hus­to­tu pixelov za­se lep­šiu ako App­le iP­ho­ne 5. Ve­ri­li by ste to­mu­to čín­ske­mu vý­rob­co­vi?

Zdroj: svet-it.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chy­ba 53 vy­ra­dí z pou­ží­va­nia iP­ho­ny op­ra­vo­va­né v neauto­ri­zo­va­ných servis­och
Chybové kódy a vyskakujúce okná s varovaním už nie sú také hrozné ako pred desiatkami rokov. Vďaka vyhľadávaniu Googlu možno nájsť riešenie na ľubovoľnú chybu v počítači, smartfóne či hernom systéme. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač OD­ROID C-2 pod­po­ru­je 60 Hz 4K vi­deo­výs­tup a sto­jí len 40 do­lá­rov
Výrobca Hardkernel predstavil ďalší svoj minipočítač na vývojárskej doske, ktorý chce konkurovať Raspberry Pi 2. ODROID C-2 je vybavený 64-bitovým procesorom so štyrmi jadrami ARM Cortex-A53, 2 GB RAM a gigabitovým eternetom. čítať »
 
Do práč­ky Sam­sung AddWash pri­dá­te po­nož­ky aj po spus­te­ní pra­nia
Zabudnuté ponožky na dne koša alebo bielizeň, na ktorú si spomeniete až po naložení a zapnutí práčky, už nemusíte prať až v ďalšej várke. Práčky Samsung AddWash s predným plnením umožňujú vkladať bielizeň aj počas pracieho cyklu. čítať »
 
App­le vraj v mar­ci pred­sta­ví 4-pal­co­vý iP­ho­ne 5se za dob­rú ce­nu
Podľa niektorých zdrojov Apple pripravuje smartfón, ktorý vybočuje z radu jeho nových produktov. Má ísť o 4-palcový iPhone 5se s cenou pravdepodobne okolo 450 dolárov. čítať »
 
Ni­kon pred­sta­vil no­vé špič­ko­vé zr­kad­lov­ky + vi­deo
Model D5 je určený profesionálom a nadšencom, ktorí potrebujú špičkovú techniku bez kompromisov, pretože v mnohých prípadoch majú iba jedinú príležitosť získať ten správny záber. čítať »
 
ASUS uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé smar­tfó­ny Zen­Fo­ne. Poz­ná­me vý­ba­vu a ce­ny
Spoločnosť ASUS oznámila dostupnosť nových smartfónov ZenFone na slovenskom trhu. ZenFone Zoom je najtenší fototelefón s trojnásobným optickým zoomom na svete. čítať »
 
Dis­plej pre ne­vi­dia­cich do­ká­že vy­kres­ľo­vať Braillo­vo pís­mo
Nevidiaci ľudia majú sťažený prístup k materiálom určeným na čítanie. Pri používaní tabletov a počítačov im môže pomôcť softvér typu text-to-speech. čítať »
 
HP pred­sta­ví na toh­to­roč­nom MWC smar­tfón s mo­bil­ným Win­dows 10
Neveľký rad high-end zariadení vybavených mobilnou verziou Windows 10 sa zrejme už čoskoro rozšíri o ďalší produkt. Bude ním smartfón s označením Falcon od spoločnosti HP čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter