Mozilla vydala nové verzie Firefoxu 3.5, 3.6 a piatu Betu 4.0

mozila.jpg Tento týždeň bol v Mozille bohatý na nové verzie produktov, pretože aktualizácie sa dočkali prakticky všetky hlavné produkty vrátane e-mailového klienta Thunderbird.

Konkrétne boli vydané nové verzie Thunderbirdu 3.0.7 a 3.1.3, ktoré opravujú najmä bližšie neurčené zraniteľnosti, problémy so stabilitou a prinášajú aj minoritné zmeny v používateľskom rozhraní. Do verzie 3.1 možno (na účely testovania) stiahnuť nový experimentálny editor e-mailov, ktorý je vo verzii 0.1 už k dispozícii na stiahnutie ako doplnok z adresy https://addons.mozilla.org/cs/thunderbird/addon/223389/. Mozilla však všetkým používateľom starších verzií odporúča prejsť na najnovšiu verziu, pretože podpora verzie 3.0 sa už blíži ku koncu.

Vydaná bola aj piata beta verzia Firefoxu 4.0, ktorá má už automaticky aktivovanú hardvérovú podporu akcelerácie prostredníctvom Direct2D. Tú však možno využiť len pod operačnými systémami Windows Vista a Windows 7 a s grafickou kartou, ktorá podporuje minimálne DirectX 10.1 alebo 11. Pre ostatných používateľov so staršou hardvérovou a softvérovou výbavou sa však už pracuje na hardvérovej akcelerácii za využitia Direct3D a OpenGL. Zlepšená bola v piatej bete aj podpora Audio APU, ktorá umožňuje pracovať so zvukom priamo v browseri. Oproti predchádzajúcej beta verzii došlo dovedna k viac ako 600 úpravám, kompletný súpis (v angličtine) nájdete tu - http://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0b5/releasenotes/.

Čo sa týka produkčných verzií Firefoxu 3.5.12 a 3.6.9, ktoré boli tento týždeň tiež uvoľnené, ide o klasické bezpečnostné aktualizácie, ktoré opravujú nájdené chyby, zraniteľnosti a aj stabilitu. Verzia 3.6.9 potom okrem opravy 14 chýb, z toho 10 kritických, pridáva navyše podporu pre hlavičky typu X-Frame Options, ktoré môžu weboví vývojári využiť napr. na ochranu používateľov proti clickjackingu. Nové verzie sa používateľom nainštalujú buď automaticky pomocou zabudovaného mechanizmu na update, alebo si ich môžu stiahnuť z webu Mozilly.

Zdroj: computerworld.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter