TS: Softvérové riešenia RIP zlepšujú profesionálne funkcie tlačiarne Epson Stylus Photo R2880 formátu A3+

V poslednej dobe bol na trh uvedený rad softvérových riešení RIP (Raster Image Processors; spracovanie rastrových obrázkov), rozširujúci funkcie atramentovej tlačiarne Epson Stylus Photo R2880. Vďaka tomu je tlačiareň Stylus Photo R2880 najmenšie riešenie spoločnosti Epson používajúce atramenty Epson UltraChrome K3 VM vhodné na tlač fotografií, nátlačkov, reprodukcií umeleckých diel a zobrazovanie grafiky na profesionálnej úrovni.

Softvér RIP umožňuje profesionálom a nadšencom vyššiu flexibilitu a lepšiu kontrolu nad širokou škálou funkcií, ako je správa farieb, profilovanie, kalibrácia, nátlačky, práca s viacerými obrázkami, správa tlačových úloh a definovanie vlastných formátov papiera. Softvéry RIP pre tlačiareň Epson Stylus Photo R2880 sú k dispozícii v rôznych úrovniach zložitosti, aby najlepšie vyhoveli požiadavkám používateľa (pozri prehľad dostupných riešení RIP uvedený nižšie). Medzi hlavné výhody patrí schopnosť presne interpretovať a tlačiť súbory PostScript/PDF a dokumenty obsahujúce obrázky vo formátoch EPS a PDF.

Vysoká úroveň správy farieb je dôležitá hlavne pri použití v nátlačkoch. Niektoré softvérové riešenia RIP umožňujú používateľom simuláciu účinkov rastrovania, aby boli nátlačky ešte presnejšie. Softvéry RIP môžu vďaka podpore automatického rozťahovania a vkladania zjednodušiť tlač a umožniť ekonomickejšie použitie papiera pri tlači fotografií a nápisov. Používatelia pracujúci na viacerých úlohách môžu zvýšiť efektívnosť vďaka možnosti nastavenia viacerých frontov s rôznymi nastaveniami výstupu, často s oddelenými adresármi pre každé nastavenie, čo umožňuje použitie metódy pretiahnutia.

„Pre veľkoformátové 24 až 64-palcové tlačiarne Epson bola už dlhšiu dobu k dispozícii široká škála profesionálnych softvérov RIP. Teraz je možnosť použiť softvér RIP aj s populárnou tlačiarňou A3+ Epson Stylus Photo R2880. Profesionálne funkcie a flexibilita dosiahli už aj k bežným produktom,“ hovorí Martin Johns, Senior Graphics Manager, Pro Graphics, v spoločnosti Epson.

Nasleduje stručný prehľad rôznych softvérov RIP dostupných na rôzne použitia:

Softvér RIP pre tlač fotografií
EFI eXpress for Photo od spoločnosti EFI (www.efi.com) umožňuje vysokú kvalitu farieb pri tlači fotografií. Je založený na správe farieb kompatibilnej so systémom ICC. Podporovaný je v operačných systémoch Windows a MacOSX. Riešenie eXpress for Photo ponúka jednoducho použiteľné produkčné nástroje na vkladanie, orezávanie, otáčanie a podporu orezových značiek.

ImageNest RIP od spoločnosti Blue Cubit (www.bluecubit.com) ponúka plnohodnotnú správu rozloženia, hromadnú zmenu veľkosti, automatické vkladanie a tvorbu súborov PDF. Je plne kompatibilný s jazykom PostScript Level 3 a profilmi ICC. V operačnom systéme MAC OS X, vrátane Snow Leopard (OS 10.6), ide o plnohodnotné 64-bitové riešenie RIP.

ImagePrint 8 od spoločnosti ColourByte Software (www.colorbytesoftware.com) je plnohodnotné riešenie na správu farieb. Je zamerané na tlač fotografií, ako pre profesionálnych používateľov, tak aj pre nadšencov.

Mirage Small Studio Edition for Epson od spoločnosti din.a.x. Digitale Bildbearbeitung (www.dinax.de/mirage) umožňuje tlač bez komplexných ovládačov tlačiarne. Softvér je profesionálny tlačový zásuvný modul pre aplikácie Adobe Photoshop a InDesign. Nejde o tradičný softvér RIP, ale ponúka väčšinu výhod RIP. Je rýchly, jednoducho použiteľný a podporuje všetky farebné režimy. Nemá žiadne obmedzenie dĺžky a podporuje pripojenia USB a TCP/IP.

Shiraz Focus od spoločnosti Shiraz Software (www.shiraz-rip.com) je lacné riešenie podporujúce iba rastrové formáty súborov (nepodporuje formáty PostScript ani PDF). Špeciálne navrhnuté riešenie používateľského rozhrania pre fotografie umožňuje jednoduchú a rýchlu profesionálnu tlač. Štandardne je priložený aj výkonný editor fotografií, ktorý používateľom umožňuje vytváranie vlastných dizajnov a šablón. Je k dispozícii pre operačné systémy Windows a Mac OS X.

Softvér RIP pre nátlačky
Colour Space Proof od spoločnosti MMS (www.mms-heidelberg.de) je vysokovýkonný softvér RIP na tlač nátlačkov a umeleckých diel. Má intuitívne používateľské rozhranie pre osobné počítače a počítače Mac. Riešenie je ideálne na nátlačky podľa normy ISO 12647-7, tlač umeleckých diel a automatický výstup kópií.

EFI Colourproof XF od spoločnosti EFI (www.efi.com) ponúka nevídanú flexibilitu a ovládanie. Softvér XF ponúka úplnú škálu funkcií na vytváranie profesionálnych nátlačkov kópií, na overovaciu tlač a tvorbu nátlačkov. Zvláda naraz požiadavky na produkciu a zároveň na tlač fotografií. EFI Colourpoof XF je 100% zameraný na priemyselné štandardy a vďaka architektúre klient-server a modulárnemu návrhu nezávislý na operačnom systéme, vďaka čomu spĺňa obchodné požiadavky.

EFI eXpress for Proofing od spoločnosti EFI (www.efi.com) je jednoducho použiteľné a vysokokvalitné riešenie na overovanie kvality a tvorbu nátlačkov. Produkuje optimálne simulácie farby bodu s možnosťou úpravy farby bodu jedným kliknutím (založeným na správe farieb kompatibilnej so systémom správy farieb ICC) a podporu operačných systémov Windows a Mac OS X. Dodáva sa s knižnicami farebných škál PANTONE, DIC, HKS a Toyo.

PowerRIP X od spoločnosti Digital Graphic Imaging Systems / dba iProof Systems (www.iproofsystems.com) je interpreter úrovne 3 kompatibilný s jazykom PostScript pre systém Mac OS X. Používajú ho umeleckí grafici a profesionálni tlačiari na výrobu presných predtlačových nátlačkov s veľmi malou odlišnosťou od finálneho produktu. Má vopred pripravené profily pre papiere a atramenty od spoločnosti Epson a obsahuje všetky hlavné profily CMYK a RGB považované za priemyselný štandard.

Softvér RIP pre tlač nápisov
EFI Fiery XF od spoločnosti EFI (www.efi.com) prináša vysokokvalitné výsledky pri tlači veľkých a superširokých formátov. Nezávislosť riešenia Fiery XF na operačnom systéme vďaka architektúre klient-server a modulárnemu návrhu ponúka flexibilitu potrebnú na splnenie obchodných požiadaviek. Automatizované pracovné postupy a kompletná súprava produkčných funkcií umožňujú produkciu vo vysokých objemoch v krátkom čase.

Shiraz Signature od spoločnosti Shiraz Software (www.shiraz-rip.com) je majstrovský kúsok medzi RIP. Integruje modul rozvrhovania a serverový modul. Podporuje rastrové formáty spolu s formátmi PostScript a PDF. Ponúka mnohostrannú podporu rozvrhovania, rozťahovania, vkladania a plnú funkčnosť v úlohe servera. Priebežné zisťovanie informácií o tlačiarni zaisťuje bezproblémovú tlač. Je zameraný na počiatočnú tlač nápisov a reprografické použitie. Je k dispozícii pre operačné systémy Windows a Mac OS X.

Shiraz RIP Server od spoločnosti Shiraz Software (www.shiraz-rip.com) je najvybavenejší server RIP s plnou podporou funkcií klient/server a viacerými súbežnými frontami. Je zameraný na prevádzky s viacerými tlačiarňami a viacerými klientmi. Zahŕňa moduly na profilovanie a veľmi sofistikovaný systém frontov pre automatizované pracovné postupy. Je k dispozícii pre operačné systémy Windows a Mac OS X.

Zdroj: TS EpsonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter